Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Engels in het basisonderwijs → Nieuws  → Home  

print

(03-08-11) Informatie voor SO en AB.

De Minister bood in juni het onderzoeksrapport ‘Engels in het basisonderwijs, Verkenning naar de stand van zaken’ van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) aan de Tweede Kamer aan.

In haar reactie op het rapport geeft de Minister aan dat zij het belangrijk vindt dat basisscholen hun leerlingen goed voorbereiden op de steeds internationaler wordende samenleving. Zij stelt dat; “Door aan scholen te vragen om serieuzer met Engels om te gaan, investeren we in de huidige generatie leerlingen.”

Zij constateert dat op basis van het rapport van de SLO er grote variatie is als het gaat om de tijdsbesteding aan Engels, dat er weinig getoetst wordt, de overdracht naar het voortgezet onderwijs niet structureel plaatsvindt en dat de aandacht voor Engels op de Pabo’s sterk varieert.

 

De Minister zegde toe om in het najaar van 2012 een plan van aanpak voor te leggen hoe het vak Engels op termijn als onderdeel opgenomen kan worden in de centrale eindtoets. Het plan van aanpak omvat naast de acties die nodig zijn om dit zorgvuldig te doen, ook een uitgewerkt invoeringspad. Dit plan van aanpak is mede gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en pilots.

De acties in het plan van aanpak hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van Engels in basisonderwijs (zoals de aansluiting met het voortgezet onderwijs en het opstellen van referentieniveaus Engels).

Als onderdeel van de acties zal de minister samen met de staatssecretaris bekijken water nodig is voor de verdere professionalisering en nascholing van leerkrachten basisonderwijs ten aanzien van Engels.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa