Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Groot congres voor Ervaringsgericht Onderwijs  → Nieuws  → Home  

print

Het expertisecentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Nederland organiseert op 12 november een informatieve, inspirerende dag voor iedereen die zich verbonden voelt met het concept E.G.O. Een dag vol nieuwe zaken, uitwisseling en ontmoeting.

Expertisecentrum E.G.O. Nederland

 

Groot congres voor Ervaringsgericht Onderwijs.

 

?Kiezen en Delen?

Zaterdag 12 november 2005 

Eindhoven

 

Het programma zal bestaan uit inleidingen door prof. Ferre Laevers en prof. Luc Stevens. Daarnaast zullen zij beiden deelnemen aan een debat, geleid door Marcel van Herpen.

Er vindt een Open Space activiteit plaats, waarin alle deelnemers aan dit congres elkaar ontmoeten op grond van interesse en gerichte vragen. Er is ruimte voor discussie, uitwisseling van informatie en ervaringen. Aandachtspunten kunnen op het aanmeldingsformulier al worden aangegeven.

Er zijn diverse workshops, waaruit vooraf een keuze kan worden gemaakt. We hebben aanbod voor onder-, midden-, bovenbouw, maar ook voor directies, bouwcoördinatoren, ib-ers en schoolbegeleiders. Bij de uitgebreide beschrijving op de site vindt u de doelgroep waarvoor de workshops geschikt zijn, zodat het aanbod zoveel mogelijk op maat kan worden verzorgd.


 

Workshopaanbod:

1. ErvaringsGericht rekenen in midden- en bovenbouw

2. Competentiegericht evalueren

3. Vroeg- en Voorschoolse Educatie

4. Ontwikkelen op school en groepsniveau

5. Kringen

6. Pesten in nieuw perspectief

7. Onze zorgenkinderen kennen we. Wat nu?

8. Hé juf, mag ik al werken? Over contract in midden/bovenbouw

9. Zorg vormgeven vanuit behoeften van kinderen

10. NT 2 op een ErvaringsGerichte wijze

11. De computer weg uit de klas en toch on-line?

12. Coaching

13. Huis vol Gevoelens

14. Verbondenheid? moet je doen!

 

Het complete programmaoverzicht is te zien op onze site: www.ervaringsgerichtonderwijs.nl

 

Congres ?Kiezen en Delen?

Plaats: Fontys Pabo Eindhoven

Datum en tijden: zaterdag 12 november van 10.00 tot 17.00 uur

Kosten: ? 200,-

Inschrijven vóór 9 juli 2005: ? 175,-

Inschrijven met minimaal 5 teamleden: ? 175,- p.p.

Studenten (maximaal 50): ? 75,-

 

Aanmelden kan tot 12 oktober 2005 op www.ervaringsgerichtonderwijs.nl

Vragen over aanmelding: Lisette Hakvoort, Fontys Pabo Eindhoven 08778 74260

Na aanmelding ontvangt u een factuur.

Bij annuleren voor 1 november krijgt u 50% van het bedrag terug, vanaf 1 november niets meer.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa