Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

ECPO brengt geen advies uit over Cluster 2 → Nieuws  → Home  

print

De minister van OCW heeft in haar brief van 31 januari 2011 aan de Tweede Kamer aangeven het voornemen te hebben om aan de ECPO een advies te vragen over de positie van ESM scholen in het kader van Passend onderwijs.

De ECPO heeft deze vraag uitvoerig overwogen. De ECPO hechtte eraan om een breed advies op te kunnen stellen over de positie van geheel cluster 2 en de daarin te onderscheiden schoolsoorten voor dove, slechthorende en ESM - leerlingen in de context van de voorgenomen veranderingen.

Gelet op de vergevorderde voorbereidingen om cluster 2 een status aparte te geven naar analogie van cluster 1, is de ECPO tot de conclusie gekomen dat een breed advies niet meer opportuun is.
De ECPO heeft haar overwegingen en haar conclusie aan de minister kenbaar gemaakt.

De Evaluatie en advies Commissie Passend Onderwijs is een onafhankelijke commissie die de Minister adviseert over zaken die met het traject Passend Onderwijs te maken hebben. Deze commissie heeft de Minister in mei geadviseerd over de wet Passend Onderwijs. De commissie stelt dat er nog veel in ontwikkeling is. Het is daarom niet verstandig om de wet al definitief te maken. Tegelijkertijd heeft het veld wel duidelijkheid nodig welke richting het op gaat. De ECPO stelt voor om de nieuwe wet het karakter te geven van een interim wet met een geldigheidsduur van vijf jaar.

 


 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa