Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

ECPO adviseert over wetsvoorstel Passend onderwijs → Nieuws  → Home  

print

De ECPO heeft begin mei op verzoek van de minister van onderwijs advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de minister van plan is na de zomer bij het Parlement in te dienen.

In dit advies, dat uitmondt in 27 aanbevelingen, wordt ingegaan op de volgende punten:
* de zorgplicht
* de nieuwe samenwerkingsverbanden
* de toewijzing van speciale onderwijszorg
* het ontwikkelingsperspectief
* de positie van de ouders
* de positie van het (voortgezet) speciaal onderwijs
* de samenwerking met andere sectoren in het jeugddomein
* de rol van het zgn. referentiekader
* de borging van de kwaliteit van de zorg
* de bekostigingssystematiek
* knelpunten bij de invoering en
* een interimwet.

Om enerzijds de ontwikkeling van Passend onderwijs niet al voortijdig te consolideren en anderzijds wel op korte termijn duidelijkheid te geven aan het veld, bepleit de ECPO de nieuwe wet het karakter te geven van een interimwet met een geldigheidsduur van vijf jaar.


 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa