Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

De impact → Nieuws  → Home  

print

(21-02-11) De impact van de maatregelen zijn enorm. De Maatregelen voor cluster 2 op een rij:
  • Gelden voor steunpunten autisme vervallen
  • Gelden voor de REC's vervallen
  • Extra gelden voor de leerlingen die behoren tot de culturele minderheden vervallen
  • Gelden voor de extra bekostiging voor de ernstig gehandicapte leerlingen (zgn expertisebekostiging) vervallen
  • Gelden voor Terugplaatsing Ambulante Begeleiding en voor Preventieve Ambulante Begeleiding vervallen
  • Van het totale budget Ambulante Begeleiding voor esm-leerlingen, vervalt 57 %.
  • Scholen voor speciaal onderwijs worden gekort op hun middelen, ongeveer 10 %.

Voor cluster 2 gaat het om een bezuiniging van meer dan 53 miljoen euro. Cluster 2 moet
25 % van haar totale budget bezuinigen. Dit is een enorme bezuinigingsmaatregel. Die veel vraagt van alle medewerkers.

                                                                      
                                      
                                             
                             

------------------------------------------------------
Kamer stemt in met bezuinigen op speciaal onderwijs
Actie tegen de bezuinigingsvoorstellen: lees meer...
De debatten: lees meer...
De stemming: lees meer...
De impact: lees meer...
Hoe nu verder: lees meer
Toekomstperspectief: lees meer
Lees hele artikel...
 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa