Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

MOGEN PEUTERS NOG PEUTEREN EN KLEUTERS NOG KLEUTEREN?  → Nieuws  → Home  

print

Peuters en kleuters worden van diverse kanten in de gaten gehouden gescreend, getoetst en behandeld teneinde achterstanden in de ontwikkeling te voorkomen en zonodig te bestrijden.

Kan dit te maken hebben met de huidige maatschappelijke eisen van prestatie en doelmatigheid (kosteneffectiviteit), met als gevolg verschoolsing van het jonge kinderleven?

Is de gang van de kinderlijke ontwikkeling nog wel het uitgangspunt bij de vroegkinderlijke diagnostiek en begeleiding of zijn kinderen producten geworden?

Producten waar ouders en leerkrachten mee moeten scoren?


Met een congres hopen acht deskundigen uit de klinische praktijk, het onderwijs en de psychologisch-pedagogische praktijk te bereiken dat er opnieuw nagedacht wordt over de opvoeding van en het leeraanbod aan peuters en kleuters, waarbij de centrale vragen zijn:
-     Hoe verloopt de ontwikkeling van peuters en kleuters?
- Wat is de grens tussen normaal en afwijkend?
- Hoe groot is de variatiebreedte bij het leren van vaardigheden?

- Hoe maakbaar zijn peuters en kleuters?
- Hoe verschoolsd is het kinderleven?


De acht deskundigen zijn:

Drs. P. Bergsma, schooldirecteur, Christelijke basisschool Immanuel, Noordbergum
Prof. dr. O.F. Brouwer, kinderneuroloog, RUG
Prof. dr. R.J. van der Gaag, kinderpsychiater, KUN
Prof.dr. P.L.C. van Geert, ontwikkelingspsycholoog, RUG
Prof .dr. S.M. Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog/spraaktaalpatholoog RUG
Dr. B. Levering, lector algemene pedagogiek, Fontys Hogescholen (Tilburg), UHD, RUU.
Dr. W.A.J. Meijer, pedagoog, RUG
Prof.dr. S.A. Reijneveld, sociaal geneeskundige, RUG.

 

Titel: Dolgedraaid. Visies op de vroegkinderlijke ontwikkeling en de be´nvloedbaarheid daarvan

Datum: 4 maart 2005

Plaats: AZG Groningen

 

Inlichtingen:
Secretariaat prof.dr. S.M. Goorhuis-Brouwer: mevrouw S. Zuidema, telefoon 050-3612550
e-mail: s.zuidema@kno.azg.nl

K.F.Wenckebach Instituut Groningen, Dhr. H. Gubbels, telefoon 050-3613558
e-mail: info@wenckebachinstitiit.nl

 

Programma:

DOLGEDRAAID?                                                                            

Visies op vroeg kinderlijke ontwikkeling en de be´nvloedbaarheid daarvan.

 

9.00 ? 9.30       Ontvangst, koffie

9.30 ? 9.40       Opening.  Prof.dr. S.M.        Goorhuis-Brouwer, ochtendvoorzitter

 

DEEL 1.  DE KLINISCHE PRAKTIJK.

 

9.40 ? 10.10     Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren?

Schets vanuit de kinder-en jeugd- psychiatrie   Prof.dr. R.J. van der Gaag

                      

10.10- 10.40     Oefening baart kunst?    Het jonge kind en zijn motorische ontwikkeling          

Ontwikkeling vanuit kinderneurologisch perspectief     Prof.dr. O.F. Brouwer

 

10.40-  11.10    Een vrolijke chaos. Over de vorm van vroege ontwikkelingsprocessen. Kinderpsychologische visie op peuters en kleuters Prof.dr. P.L.C. van Geert

                       

11.10- 11.40     Koffie

 

DEEL II    DE ONDERWIJSPRAKTIJK

 

11.40 ? 12.10   Toetsgekte en leerling-achtervolging.

Schets vanuit het basisonderwijs                  Drs. P. Bergsma

                       

12.10 -  12.40   De verschoolsing van het kinderleven. Een oproep tot pedagogische bescheidenheid.

Visie vanuit de theoretische pedagogiek   Dr. W.A.J. Meijer

                       

12.40 ? 14.00   Lunch

Prof.dr. O.F. Brouwer, middagvoorzitter

 

DEEL III         DE HULPVERLENING-SPRAKTIJK.

 

14.00 ? 14. 30  Door het lint? Gedragsproblemen bij kinderen.

Wat ziet en doet de JGZ

Visie vanuit de  Jeugdgezondheidszorg  Prof.dr. S.A. Reijneveld

                       

14.30 ? 15.00   Een Babylonische spraakverwarring

Over taalachterstanden en effecten van taaltherapie

Visie vanuit de spraak- en taalpathologie. Prof.dr. S.M.Goorhuis.

 

15.00 ? 15.30   Quo vadis?

Toekomst visie op onderwijs en begeleiding vanuit de algemene pedagogiek. Dr. B. Levering

                         

 

15.30 ? 16.30   DISCUSSIE                                                                Prof.dr. O.F. Brouwer.

Schriftelijke vragen zijn hiertoe over de gehele dag verzameld

 

16.30 ? 16.40   Afsluiting  Prof.dr. S.M. Goorhuis-Brouwer

 

Borrel + hapjes.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa