Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Berichtgeving over de cijfers van de groei van het aantal zorgleerlingen → Nieuws  → Home  

print

Deze week stond er een artikel in de Volkskrant dat het kabinet de groei van het aantal zorgleerlingen sterk heeft overdreven. De krant baseert zich op de brief die de minister op 19 april stuurde aan de Kamer.

De inspectie heeft toegegeven dat in de eerdere berekeningen van het aantal zorgleerlingen fouten zijn geslopen. Deze fouten komen doordat de inspectie een brede definiëring hanteert van “zorgleerlingen”. Niet alleen de leerling in het speciaal (voortgezet) onderwijs of de leerling met een rugzak, maar ook de leerlingen met een eigen leerlijn in het basisonderwijs en de leerling op het speciaal basisonderwijs, worden als zorgleerlingen geteld. Een leerling die een rugzak heeft én op het speciaal basisonderwijs zit, is in de eerdere cijfers, dubbel geteld.

Nieuwsbericht Ministerie

In het Nieuwbericht van het Ministerie op 10 mei geeft het Ministerie de volgende informatie en toelichting over de cijfers en reageert daarmee impliciet op het nieuws in de media.
De minister haalt twee zaken uiteen: het aantal leerlingen met een rugzak en het aantal zorgleerlingen.

De minister schreef in een eerdere brief van 31 januari 2011, dat het aantal leerlingen met een indicatie voor ‘zware zorg’ sinds 2003 met 65% gestegen is. Een indicatie voor zware zorg geeft recht op een ‘rugzak’ of op speciaal onderwijs. Dit percentage is correct en blijft dus ongewijzigd. Hier is geen sprake van dubbeltelling. De minister geeft aan dat de basis voor de bezuinigingen op passend onderwijs deze forse groei is. De voorgenomen bezuinigingen in het kader van passend onderwijs zoekt zij daarom op deze terreinen. 

Naast de indicatie voor zware zorg zijn er ook extra middelen beschikbaar voor leerlingen met een lichte zorgvraag. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs gaan, naar het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of naar het praktijkonderwijs (pro). Het is mogelijk dat leerlingen met een ‘rugzak’ (zware zorg) op een school voor speciaal basisonderwijs of op het lwoo/pro (lichte zorg) zitten. Vanwege deze overlap is er door de Inspectie van het Onderwijs een beperkte correctie doorgevoerd waarvan de Tweede Kamer op 19 april jl. op de hoogte is gesteld. Dat betekent dat in het primair onderwijs het percentage zorgleerlingen niet 9 is, zoals in de brief van 31 januari 2011 is vermeld, maar maximaal 8,8 in schooljaar 2008/2009. In het voortgezet onderwijs is het percentage 17,2 in plaats van 19,6 in schooljaar 2008/2009.

De minister blijft bij haar standpunt dat de stijging tussen 2003 en 2009 van het totaal aantal leerlingen dat een indicatie heeft voor lichte of zware zorg samen ca. 15% is. Wanneer daarbinnen gekeken wordt naar de groep met een rugzak of een indicatie voor het speciaal onderwijs dan is de groei met 65% toegenomen. 

Conclusie van het geheel:

De minister moet haar jaarcijfers 2008/2009 herzien; het percentage totale zorgleerlingen is minder hoog dan zij heeft aangegeven. De onduidelijkheid over dubbel getelde rugzakleerlingen in het totaal aantal zorgleerlingen is daarvan een reden. 

Er is geen conclusie te trekken over de cijfers waarop de minister haar groei baseert tussen 2003 en 2009. Hiervoor zijn de absolute getallen nodig van het totaal aantal leerlingen in 2003 en in 2009, daarbinnen het aantal zorgleerlingen (zonder dubbeltellingen) en daarbinnen het aantal lichte en zware zorgleerlingen. Dan kan geverifieerd worden of het percentage van 15 % groei van het aantal zorgleerlingen én daarbinnen groei van 65 % zware leerlingen nog klopt. 

 


Meer informatie:
Artikel Volkskrant 10 mei 2011
Complete bericht Ministerie OCW 10 mei 2011

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa