Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

29e VVL congres: Taalstoornissen  → Nieuws  → Home  

print

Het Centrum voor permanente vorming organiseert het 29e VVL-Congres.

Programma voormiddag

8.00 u. Ontvangst met koffie en thee met bezoek aan de stands

9.15 u. Verwelkoming
P. De Meyere


9.30 u. Zoektocht naar voorspellers van dyslexie bij kinderen met een
specifieke taalontwikkelingsstoornis
E. Vandewalle, B. Boets, P. Ghesquičre en I. Zink


9.55 u. Taal als onderdeel van het conceptueel model, het paradigma,
de fenotypische verschijningsvormen en de comorbiditeit van
leerstoornissen
A. Desoete


10.20 u. Onderzoek naar comorbiditeiten bij 425 kinderen met
taalstoornissen
R. Buekers en H. Degens


10.45 u. Pauze met koffie en thee met bezoek aan de stands

11.30 u. Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
L. van den Dungen


11.55 u. Vertellen als hulpmiddel bij de diagnostiek van taalstoornissen
E. Manders


12.20 u. Communicatiestimulering en -ondersteuning bij kleuters met een
matig tot ernstig verstandelijke handicap
J. Vandereet, B. Maes en D. Lembrechts


12.45 u. Lunch met bezoek aan de stands


Programma namiddag

14.00 u. Taalstoornissen en comorbiditeit
L. Roelen


14.25 u. Contextuele benadering van diagnostiek bij meertalige kinderen
H. De Smedt


14.50 u. Assessment van Pragmatische Vaardigheden bij heel jonge kinderen
M. Cocquyt, I. Zink en H. Roeyers


15.15 u. Autisme: nood aan visualiseren?
of aan ?concept ondersteunende communicatie?
R. Verpoorten


15.40 u. Pauze met bezoek aan de stands

16.10 u. Nieuwe diagnostiek voor taalproblemen: de adaptatie en de
normering van de CELF-IV (Clinical Evaluation of Linguistic
Fundamentals)
M. Schittekatte en W. Kort


16.35 u. Taal en gehoor: de invloed van auditieve input op prelexicaal
brabbelen bij kinderen met een cochleaire implant
K. Schauwers, S. Gillis en P. Govaerts


17.00u. Einde van het congres


Leden VVL genieten een reductie van 50% op de deelnameprijs.
Wanneer het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, zullen de VVL-leden voorrang genieten.


Inlichtingen:

VVL-secretariaat
Stadspoortstraat 21 bus 3
2200 Herentals
Tel. 014/21 90 11
Fax 014/22 08 73
E-mail: info@vvl.be
Route: www.terelst.be
Abstracts: www.vvl.be

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa