Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Nieuws → Home  

print

Landelijke staking 15 maart
(03-2019) De AOb organiseert een landelijke staking op 15 maart voor leerkrachten in het hele Nederlandse onderwijs. De PO-Raad en VO-raad geven aan dat de schoolbesturen hierover zelf besluiten. Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid besluiten ook individueel over hun standpunt over de staking. De besturen vinden dat de leerlingen in elk geval niet de dupe mogen worden van stakingen.

Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie van de AOb aangesloten, ook groepen als PO in Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee.
Het zou de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag staken. Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs en daarmee ‘dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten' tegen te gaan. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met extra investeringen.

Excellente scholen 2018 gefeliciteerd!
(01-2019) De hartelijke felicitaties aan de excellente scholen 2018 in onze sector: Auris Dr. M. Polanoschool Rotterdam, Auris Hildernisschool Rotterdam, Auris Taalplein Gouda, Kentalis Talent Vught, Kentalis Rafaël Sint Michielsgestel.  Lees meer over het predikaat Excellente scholen...

Referentieniveaus TOS en Nederlands
(12-2018) Voor leerlingen met TOS kan het behalen van het vereiste referentieniveau Nederlands een probleem zijn. Hoewel het voor elke leerling maatwerk blijft kan dit overzicht ondersteuning bieden. Het is ontwikkeld door en voor ambulant dienstverleners.
Bekijk overzicht...

Simeacongres 2019: Samen leven! Meld je aan voor een lezing/workshop
(10-2018) Participatie is het thema van het Siméacongres 2019.
De Nederlandse regering heeft het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in juni 2016 geratificeerd. Lees meer...

Nieuwe website elkaarverstaan.nu
nieuwe website

(6-2018) Met informatie over ambulante begeleiding en ondersteuning in het reguliere onderwijs voor kinderen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Nieuwe federatie ‘Partners in Verstaan'
(4-2018) De drie brancheorganisaties in de auditief/communicatieve sector; Siméa (onderwijs), SIAC (zorg) en FENAC (audiologische centra), brengen hun activiteiten onder in een federatief verband. Op woensdag 18 april jl. hebben zij dit gezamenlijk besloten. De federatie draagt de naam ‘Partners in Verstaan'. Lees meer...

Winnaar Siméa Innovatieprijs 2018
(4-2018) Bo gaat naar de Auris Behandelgroep won de Siméa Innovatieprijs 2018. Lees meer...

Genomineerden voor de Siméa Innovatieprijs 2018 bekend
(4-2018) TOS in Beeld, Bo gaat naar de Auris behandelgroep en Behandelgroep de Zon zijn de drie producten die tijdens het Simeacongres op 20 april worden gepresenteerd en kans maken op de Siméa Innovatieprijs. Lees meer over de Innovatieprijs...

Simeacongres 2018

 

 

Instellingen voor dove en slechthorende leerlingen bundelen kennis en kunde
(3-2018) Kennis en kunde over het onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs aan dove en slechthorende kinderen worden gebundeld in een gezamenlijk expertisecentrum. De besturen van de vier instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zetten dit jaar de eerste stap naar het realiseren van zo'n expertisecentrum. Lees meer...

NVLF en Siméa maken afspraken over vergoeding logopedisten in de eerste lijn
(01-2018) De besturen van de NVLF en Siméa hebben afspraken gemaakt over de mogelijkheid dat bepaalde werkzaamheden die door een behandelend logopedist worden uitgevoerd op verzoek van de instelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen (cluster 2), voor vergoeding in aanmerking komen. Deze afspraken zijn per 1 januari 2018 ingegaan. Lees meer...

2017

Handreiking Selectief Mutisme
(12-2017) Leerkrachten en intern begeleiders in het reguliere onderwijs voelen zich vaak handelingsverlegen als zij een kind met spreekangst op school hebben. Selectief mutisme wordt regelmatig gezien als een communicatiestoornis. Maar dit is geen grond voor het afgeven van een arrangement. Lees meer...

Toekomst onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen
(12-2017) Hoe kan het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen op reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in de toekomst het best vormgegeven kan worden? Om een antwoord te vinden op deze vraag zijn... lees meer...

Tijdschrift Van Horen Zeggen wordt VHZ-online
(10-2017) Iedereen kan via VHZ-online kennis over begeleiding, behandeling en (speciaal) onderwijs lezen en delen als je geïnteresseerd bent in doofheid, slechthorendheid en TOS. VHZ-online wil een brug slaan tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de dagelijkse praktijk van professionals. Lees hier meer...

Staking 5 oktober
(09-2017) Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De vakbonden hebben een staking uitgeroepen. Net als het PO-Front ondersteunen de samenwerkende besturen in Siméa deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten: extra geld voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk.

Congres Taalstaal 2017
(06-2017) TaalStaal is een wetenschappelijk congres voor professionals en onderzoekers. Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) staan centraal op dit congres op 10 november 2017. Lees hier meer...

Borging toekomst onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen
(04-2017) Onlangs heeft het Simea bestuur besloten de toekomst van het doof/sh onderwijs op sectorniveau op te pakken. Lees hier meer...

Van Rijn: 'Bekijk het eens door de ogen van iemand met een handicap'
(01-2017) Voor het hele nieuwsbericht op overheid.nl, lees hier meer...

2016

Bestuurder instelling Viertaal genomineerd voor 'beste schoolbestuurder van Nederland'
(11-2016) Toon Kuijs van Stichting Viertaal is genomineerd voor de verkiezing beste schoolbesturder van Nederland. Lees hier meer en ga naar de stempagina...

Herverdeling onderwijs en ambulante begeleiding Utrecht en omgeving
(11-2016) De verdeling in de regio Utrecht tussen Kentalis en Auris gaat veranderen. Lees hier meer...

Informatiedag SH en TOS op 5 november 2016 'Eigen keuzes maken'
(10-2016) Voor ouders en jongeren. Professionals uit onderwijs en zorg zijn ook van harte welkom. Lees hier meer over het interessante programma.

Meedoen, animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg
(07-2016) Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving. Deze film over geïntegreerd onderwijs is een initiatief van LECSO, de PO-Raad, de VO-raad. Meedoen is op vimeo te bekijken.

Winnaar Siméa Innovatieprijs 2016 is MetaTaal
(04-2016) Rob Zwitserlood mocht zich afgelopen donderdag de winnaar noemen tijdens de uitreiking van de Siméa Innovatieprijs 2016. MetaTaal kreeg veruit de meeste stemmen tijdens het Siméacongres 2016. De andere genomineerden waren Leeshuis en Spraaktaal Kids.

Herziening Indicatiecriteria
(03-2016) Het bestuur van Siméa heeft het besluit genomen tot aanpassing van de indicatiecriteria voor dove leerlingen met een CI, kennelijk slechthorend functionerend, en voor slechthorende meervoudige beperkte leerlingen. Lees meer...

Ervaar TOS-dag
(02-2016) Op zaterdag 12 maart 2016 vindt de Ervaar TOS-dag plaats in Utrecht. Lees meer...

Handreiking TOS bij meertaligheid: doelgroep bepaling
(02-2016) De middelen om TOS vast te stellen bij meertalige leerlingen zijn vaak ontoereikend. De gezamenlijke Commissies van Onderzoek hebben daarom, onder de vlag van Siméa, een Handreiking TOS bij Meertaligheid opgesteld. Naast achtergrondinformatie biedt de handreiking ook een anamneselijst Meertaligheid en een beslisboom om de route te bepalen bij differentiatie tussen NT2 en TOS problematiek.

Excellente scholen 2015-2017 gefeliciteerd!
(01-2016) De hartelijke felicitaties aan de excellente scholen in onze sector: Auris Polanoschool, Auris Hildernisseschool, Auris Prof. Groenschool, Kentalis Talent, Kentalis Rafael SO en Kentalis Rafael VSO.
Ook twee reguliere scholen die in samenwerking met Kentalis een Medium Onderwijssetting realiseren hebben het predicaat gekregen: de Twinschool De Bolster in Sint Michielsgestel en de St. Michaëlschool in Harlingen met als excellentie profiel: Passend onderwijs op het gebeid van spraak en taal.

2015

Sterke samenwerking ouderorganisaties en Siméa
(05-11-2015) De besturen van de ouderorganisaties en van de instellingen hebben een convenant opgesteld en dit ondertekend. Doel is de samenwerking te versterken en daarmee de kwaliteit van het speciaal onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs verder te verbeteren.

 

 

Een goed besluit is een gezamenlijk besluit
(5-11-2015) De instellingen vinden het belangrijk dat ouders partner zijn bij het tot stand komen van de besluiten over het onderwijs of de ondersteuning aan hun kind. In de notitie “een goed besluit is een gezamenlijk besluit” geven de instellingen aan hoe zij die betrokkenheid van ouders willen realiseren.

Nu beschikbaar: "Zoek aanmeldpunt" (27-10-2015)
Gemakkelijk het aanmeldpunt van de instelling in uw regio vinden? Dat kan nu met "Aanmeldpunt zoeken" op deze website. Door de gemeente in te vullen waar u woont verschijnt direct het juiste aanmeldpunt met bijbehorende gegevens.

 

Fusie stichting Elkaar Verstaan en stichting Siméa (26-10-2015)
Op 1 augustus 2015 fuseerde de Stichting Elkaar Verstaan (voorheen Vereniging Simea) met de Stichting Siméa. In de nieuwe stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen nauw samen. Siméa heeft tot doel het behartigen van de belangen van de instellingen en het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs & de deskundigheid van professionals werkzaam in de sector. Door de krachten van de stichting en de vereniging te bundelen kan er binnen Siméa optimaal gewerkt worden aan het delen, borgen en ontwikkelen van expertise.

Website Ondersteunende Communicatie online  (06-10-2015)

Afgelopen jaar heeft het Lectoraat Technologie in de Zorg van Hogeschool Zuyd te Heerlen i.s.m. Hans van Balkom (leerstoel ondersteunde communicatie) en Stichting Milo, gewerkt aan een project "Wegwijzer Ondersteunde Communicatie". Het project is inmiddels afgerond en de resultaten kunt u vinden op: http://www.wegwijzeroc.info/

Hier kunt u ook een beknopte eindrapportage van het project downloaden.

Studenten van de opleiding logopedie van Zuyd Hogeschool zijn bezig met het ontwikkelen van een tweede versie voor mensen met bijzondere behoeften op het gebied van communicatie. Dit doen zij onder meer door gebruik te maken van eenvoudige taal, pictogrammen, afbeeldingen en foto’s. Als u feedback op de website wilt geven of nieuwe informatie op het gebied van OC met ons wilt delen, kunt u dit via het contactformulier doen. Dan kunnen wij de nieuwe informatie aan de website toevoegen en wijzigingen doorvoeren, zodat de website actueel blijft.

Informatiedag SH & TOS op zaterdag 7 november (14-09-2015)
Thema van de dag: Voor jezelf opkomen

Zaterdag 7 november aanstaande wordt de landelijke Informatiedag over SH en TOS gehouden met een zeer aantrekkelijk programma. De dag wordt georganiseerd door Stichting Hoormij en is speciaal bedoeld voor ouders van slechthorende kinderen en voor ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Bovendien zijn er op deze dag diverse workshops die speciaal bedoeld zijn voor slechthorende jongeren en jongeren met TOS. Ook professionals die werkzaam zijn in de sector zijn van harte welkom.

Deze bijeenkomst is dé gelegenheid om in korte tijd heel veel informatie te krijgen en in een ongedwongen sfeer met anderen te spreken. Diverse organisaties en bedrijven presenteren zich deze dag met een informatiestand. Kinderen tot 13 jaar kunnen meedoen aan het kinderprogramma. U bent zaterdag 7 november van harte welkom op de school Auris Fortaal, Santa Cruzdreef 30 te Utrecht. Lees hier het programma en klik hier om u in te schrijven

Handreikingen mondelinge examens voor dove en slechthorende leerlingen (21-08-2015)
Als het nodig is kunnen voor dove en slechthorende leerlingen aanpassingen gedaan worden in de omstandigheden waaronder examens in het VO en in het MBO worden afgenomen. Het was lang onduidelijk wat wel werd toegestaan en wat niet. Siméa ontwikkelde een protocol om hierover meer eenduidigheid te krijgen. Het protocol wordt door veel ambulant begeleiders gebruikt om samen met de leerling en de zorgcoördinatoren te bespreken welke aanpassingen nodig zijn. Ook scholen en ouders weten de link op de website meer en meer te vinden.

Wat bij de examens gemist werd, waren handreikingen(en beoordelingsformulieren) hoe de vaardigheden te beoordelen. De bestaande handreikingen voldoen niet. Hoe beoordeel je de vloeiendheid van de spreekvaardigheid in het Engels als deze wordt getoetst in een chatsessie?
In opdracht van het ministerie van OCW heeft de SLO voor het VO (vmbo en havo/vwo)en CINOP voor het MBO, in samenwerking met Siméa, handreikingen (en beoordelingsformulieren) opgesteld.

Lesmethode seksuele & relationele vorming (14-07-2015)
De lesmethode seksuele en relationele vorming (SO en VSO) is ontwikkeld door Kentalis in samenwerking met Auris, het NIGZ en de FODOK (2006). De methode is gericht op leerlingen die doof zijn, maar ook geschikt voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

De lesmethode is nog steeds zeer waardevol en bruikbaar, maar kan hier en daar wat gedateerd overkomen. Er zijn daarom plannen om de lesmethode verder door te ontwikkelen en ook aan te laten sluiten bij de nieuwe kerndoelen. Momenteel wordt er in samenwerking met Rutgers, FOSS en FODOK gewerkt aan een projectvoorstel. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Notitie Partners in Passend Onderwijs (29-06-2015)
Vandaag is de notitie Partners in passend Onderwijs verschenen. In deze notitie wordt ingegaan op de wijze waarop de instellingen met de transities omgaan en de ervaringen die daarmee het afgelopen jaar zijn opgedaan.
Een transitie kost tijd en gaat niet zonder slag of stoot. Voor de besturen en de medewerkers van de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen zijn de uitgangspunten: de inzet van expertise, het maatwerk voor de leerling en het partnerschap met ouders en reguliere scholen. De instellingen zullen zich ook het komende jaar inspannen voor de dialoog met ouders en reguliere scholen.
De ervaring leert: Daar waar de dialoog wordt gevoerd over de inhoud, wordt de oplossing gevonden. Notitie Partners in Passend Onderwijs

Siméa Congres 2016 (01-06-2015)
Noteer alvast in uw agenda: het Siméa Congres 2016 vindt plaats op 14 en 15 april, wederom in De Werelt in de bossen bij Lunteren.

Nieuwe bestuurder Vitus Zuid (01-06-2015)
De besturen van Innovo en Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven, besturen van de instelling i.o. Vitus Zuid, stellen u op de hoogte van de aanstelling van de heer Th. van Munnen als nieuwe bestuurder van de instelling Vitus Zuid. Dit per ingang van 1 juni a.s.. Klik hier voor het persbericht

Brief uitkomsten en vervolg ouderbijeenkomsten november 2014 (16-02-2014)
Bekijk hier de brief...

Herziene brochure Passend Onderwijs (26-02-15)
De voormalige brochure 'Onderwijs en Ambulante begeleiding' heet nu 'Passend Onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis'.
De herziene brochure is digitaal beschikbaar. Klik hier...

Posters NOT 2015 (01-02-2015)
Onze stand op de NOT trok veel belangstelling tijdens de NOT 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht. Bekijk de posters...

Vier maal Excellente School  (27-01-2015)
Vier scholen binnen onze sector hebben het predikaat Excellente School ontvangen. We feliciteren de Auris Prof. Groenschool, Auris Dr. M. Polanoschool, Auris Hildernisseschool en Kentalis Talent. Lees meer over de criteria waaraan de scholen moeten voldoen...

Nu beschikbaar: De digitale brochure Van Aanvraag naar Ondersteuning en de notitie over een Onderwijsarrangement in het MBO
Kijk onder de informatie Passend Onderwijs...

2014

Richtlijnen voor toetsafname (01-10-2014)
In samenwerking met Siméa zijn door CITO richtlijnen opgesteld voor toetsafname bij slechthorende en dooffunctionerende leerlingen.
Deze kunt u gratis downloaden via de website van Cito door hier te klikken.
Cito hanteert de richtlijnen bij het geschikt maken van toetsen voor onze doelgroep. In het najaar van 2014 starten de filmopnames waarbij een tolk de toetsopgaven aanbiedt. Deze filmpjes worden verwerkt in de nieuwe generatie toetsen (3.0) voor primair en speciaal onderwijs. De aangepaste toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling voor groep 3 tot en met 5 zijn naar verwachting vanaf 2016 beschikbaar.

Digitale brochure indicatiecriteria beschikbaar (01-06-2014)
In deze brochure worden de indicatiecriteria aangegeven zoals deze door de instellingen voor het onderwijs en de begeleiding aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen vanaf 1 augustus 2014 worden gehanteerd. Dit om te bepalen of de leerling toelaatbaar is tot de doelgroep van de instelling. De criteria gelden landelijk. Bekijk de digitale brochure...

Aangepaste versies protocol toetsen en examens versie VO en MBO  (12-2014 & 06-2014)
In mei 2014 is het protocol voor toetsen en examens herzien voor wat betreft de recente informatie over de omstandigheden bij toetsen en examens. Ook is er nu een speciale versie voor het VO en een versie voor het MBO beschikbaar.
Door een gewijzigde lay-out is het mogelijk om in het document een overzicht te maken van aanpassingen gedurende een aantal leerjaren. Het protocol is bedoeld om helderheid en eenduidigheid te creëren voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in het voortgezet onderwijs en in het MBO.
Dit protocol biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium afspraken te maken over noodzakelijke aanpassingen bij toetsen en examens en schriftelijk vast te leggen. Het uitgangspunt is dat de aanpassingen het niveau van de toets of het examen niet aantasten. Het protocol voorziet hierin.
Protocol VO

Protocol MBO

Tolkvoorziening in het onderwijs blijft vooralsnog onveranderd! (03-04-2014)
Bij de invoering van passend onderwijs veranderen de regeling en de financiering van de tolkvoorziening in het onderwijs voorlopig niet.Er vindt nog overleg plaats tussen het ministerie, de besturen van de cluster 2 scholen en de belangenorganisaties over de wijze waarop de tolkvoorziening in het basis- en het voortgezet onderwijs en in het MBO op termijn het beste geregeld kan worden. De beroepsverenigingen van tolken gebarentaal en schrijftolken worden ook betrokken bij dit overleg. Wanneer de regeling verandert, worden de ouders, de leerlingen en de tolken hierover tijdig geïnformeerd. 

Handreiking voor de leerkracht van groep 1 en 2 in het basisonderwijs (27-01-14)
De leerkracht die twijfel heeft over de leerling die binnen het LVS uitvalt op taal/communicatie of op gedrag en sociale vaardigheden, krijgt met behulp van deze vragenlijst een indicatie van de ernst van de problematiek. De leerkracht krijgt handreikingen voor eventuele vervolgstappen. Lees meer...

Veel vragen over de examens van auditief beperkte leerlingen (25-11-13)
In afstemming met het College van Examens maakte Siméa een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden hierop. Klik hier voor het overzicht...

Overdracht Tolkenvoorziening (12-08-13)
Siméa bericht: het besluit over de overdracht van de tolkenvoorziening naar cluster 2 is nog uitgesteld. Zie hier het bericht...
Bekijk het bericht in NGT.

Tolkvoorziening in het onderwijs blijft vooralsnog onveranderd!
(03-04-14) Bij de invoering van passend onderwijs veranderen de regeling en de financiering van de tolkvoorziening in het onderwijs voorlopig niet.Er vindt nog overleg plaats tussen het ministerie, de besturen van de cluster 2 scholen en de belangenorganisaties over de wijze waarop de tolkvoorziening in het basis- en het voortgezet onderwijs en in het MBO op termijn het beste geregeld kan worden. De beroepsverenigingen van tolken gebarentaal en schrijftolken worden ook betrokken bij dit overleg. Wanneer de regeling verandert, worden de ouders, de leerlingen en de tolken hierover tijdig geïnformeerd.

Genomineerden Simea Innovatieprijs 2014
(01-04-13) De genomineerden voor 2014 zijn (in willekeurige volgorde):

 • Psycho-educatie ESM (Orion College West/ AG Bell)

 • Ouderparticipatie 2.0 (Auris Zorg)

 • Het Gebarenkasteel (Pento Vroegbehandeling)

Themadag Passend Onderwijs
(24-03-14) Op zaterdag 22 maart 2014 hebben de ouderorganisaties FOSS en FODOK en de jongerenorganisaties SH-Jong en JongerenCommissie een Themadag over Passend Onderwijs georganiseerd. Voor de Siméa presentatie klik hier

Simeacongres 2014
(10-02-14) Kijk voor programma en meer op congres.simea.nl...

Handreiking voor de leerkracht van groep 1 en 2 in het basisonderwijs
(27-01-14) De leerkracht die twijfel heeft over de leerling die binnen het LVS uitvalt op taal/communicatie of op gedrag en sociale vaardigheden, krijgt met behulp van deze vragenlijst een indicatie van de ernst van de problematiek. De leerkracht krijgt handreikingen voor eventuele vervolgstappen. Lees meer...

Stuur in voor de Simea innovatieprijs 2014
(16-01-14) Dit jaar is gekozen om producten te beoordelen die een bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen, cliënten en/of medewerkers. Insturen kan nog tot 1 maart. Zie hier voor meer informatie.

2013

Nieuwsbericht Siméa december 2013
(19-12-13) Bekijk het bericht...

 

Veel vragen over de examens van auditief beperkte leerlingen
(25-11-13) In afstemming met het College van Examens maakte Siméa een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden hierop. Klik hier voor het overzicht...

 

Verbeterde website onderwijsarrangementen NU beschikbaar
(14-11-13) De onderwijsarrangementen en kwaliteitsindicatoren van Siméa zijn al geruime tijd beschikbaar. Nu zijn ze ook een stuk toegankelijker gemaakt. Daarnaast is de mogelijkheid om een persoonlijk onderwijsarrangement aan te maken toegevoegd. Meer weten? Zie hier...

Kaderbrief Siméa middelen LGF cluster 2 nadere uitwerking
(12-11-13) In deze brief wordt een nadere uitwerking gegeven door de besturen van cluster 2 over hoe zij bij de invoering van passend onderwijs omgaan met de huidige middelen die in het kader van het LGF aan de reguliere scholen worden verstrekt. Lees de brief...

FOSS informatiedag
(05-09-13) Zaterdag 2 november a.s. wordt de FOSS-Informatiedag gehouden voor ouders, kinderen en professionals. Meer lezen...

Overdracht Tolkenvoorziening
(12-08-13) Siméa bericht: het besluit over de overdracht van de tolkenvoorziening naar cluster 2 is nog uitgesteld. Zie hier het bericht...
Bekijk het bericht in NGT.

Tweede Voortangsrapportage
(21-06-13) Staatssecretaris Dekker stuurde deze week de Tweede Voortgangsrapportage over de stand van zaken van de invoering van Passend Onderwijs naar de Eerste en Tweede Kamer. Bekijk rapportage...

Handreiking toeleiding onderwijsarrangementen
(13-06-13) Vanuit het deelproject onderwijsarrangementen (PasKlaar) is nu beschikbaar de handreiking toeleiding onderwijsarrangementen en een overzicht van de huidige indicatiestelling en het nieuwe toelaten.

Overgangsregeling LGF naar passend onderwijs
(15-5-13) De overgangsregeling voor leerlingen die nu een beschikking hebben voor cluster 2 bij invoering van de wet passend onderwijs is beschikbaar in een overzicht. Bekijk het schema. Bekijk het volledige document.

Landelijke dag jongeren ESM
(13-05-13) Landelijke dag voor jongeren met ESM, door jongeren met ESM 14 juni in Utrecht. Aanmelding via de website van spraaksaam.

Grow2Work
(13-05-13) Ben je 16 jaar of ouder, heb je ESM of ben je doof of slechthorend, ben je op zoek naar werk. Dan is Grow2work misschien iets voor jou. Lees hier wat Grow2work voor je kan betekenen.

Hand outs beschikbaar Simeacongres 2013(18-04-13) Diverse hand outs van de lezingen op het afgelopen Simeacongres zijn beschikbaar. Bekijk ze hier...

Reguliere middelen
(10-04-13) Siméa informeert het reguliere onderwijs over hoe de cluster 2 instellingen om gaan met de financiële middelen die de reguliere scholen nu ontvangen voor leerlingen met een rugzak en die bij invoering van passend onderwijs worden toegekend aan de instellingen cluster 2. Lees meer...

Samenvatting Kamerbrief en voortgangsrapportage(07-03-13) Voor een samenvatting van de Kamerbrief en de voortgangsrapportage die de staatssecretaris 26 februari naar de Kamer heeft gestuurd, lees hier meer...


2012

 

 • Invoering Passend Onderwijs uitgesteld tot 1 augustus 2014.
  (14-05-12) De minister van OCW stuurde 11 mei een brief naar de Eerste Kamer. Lees meer...
 • Eerste kamer verklaard wetsvoorstel Passend Onderwijs niet controversieel
  (09-05-12) Hier was wel om gevraagd door GL; 50 Plus; SP; D66; OSF en PvdD. Lees meer...
 • Politieke ontwikkelingen en gevolgen wetgeving Passend Onderwijs
  (27-04-12) Mogelijk minder bezuinigingen op passend onderwijs en uitstel behandeling van het wetsvoorstel. Lees meer...
 • In memoriam Rick Van Dijk
  (18-04-2012) Lees meer...
 • Kamerbehandeling wetsvoorstel Passend Onderwijs
  (15-03-12)Het waren heftige debatten in de Kamer over het wetsvoorstel Passend Onderwijs op dinsdag 6 en donderdag 8 maart. Lees meer...
 • Statement over het wetsvoorstel Passend Onderwijs
  (07-03-2012) Deze week debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel passend onderwijs. Lees meer...
 • Nummer 1 Van Horen Zeggen is uit
  (15-02-12) In het vakblad Van Horen Zeggen vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten. Meer over lezen over VHZ...
 • De gezamenlijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden starten in januari met een nieuw project dat zich richt zich op het vergroten van de kansen van dove, slechthorenden en ESM jongeren op (betaald) werk. (12-01-2012) De werkzoekende zullen gekoppeld worden aan mensen met eenzelfde beperking die al een baan hebben, de zogenaamde buddy. Op deze manier kunnen jongeren de ervaringskennis van de buddy's op natuurlijke wijze betrekken bij het zoeken naar werk. zie persbericht Siméa is gevraagd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee te werken aan een informatie campagne over de nieuwe beleidsvisie op arbeid, zoals die wordt weergegeven in het wetsvoorstel Werken naar Vermogen. Siméa heeft het ministerie geïnformeerd over het project van de FODOK e.a. en aangedrongen op afstemming voor zover het gaat om jongeren uit cluster 2. Ook heeft cluster 2 voorgesteld de jongeren vanuit het project Spraaksaam te betrekken bij de verdere uitwerking van de informatie campagne.
 • De DVD Meertaligheid niet fout, maar feit (12-01-2012) geeft een beeld van de thuissituatie van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking die meertalig opgroeien. Het boek Meertalige ontwikkeling. Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking van Mirjam Blumenthal geeft handvatten voor de advisering aan ouders.  klik hier voor meer informatie 
 • Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma's (SOAP)  (12-01-2012)maakt zich op verschillende manieren sterk voor meer en betere ondertiteling.  Om uw mening goed in kaart te brengen heeft SOAP! een vragenlijst opgesteld. De enquête vindt u hier.

2011

 • Vooraankondiging Congres Siméa 12/13 april 2012
  (10-10-2011) Hoe zorgen we voor passende antwoorden op de beleidsvoornemens van de overheid? Dát staat centraal op het komende Simea congres. De congrescommissie is op zoek naar lezingen en workshops die ingaan op de gevolgen van deze veranderingen en hoe wij daar vanuit het cluster 2 onderwijs en vanuit de zorg passende antwoorden op geven. Meer lezen
 • Vooraankondiging 25e Landelijke studiedag Ambulante Begeleiding van Simea
  (05-10-11) Vrijdag 9 december 2011 Congreshotel De Werelt te Lunteren. Meer lezen...
 • Jongeren met ESM & SPRAAKSAAM…. de movie
  (29-09-11) Op woensdagmiddag 16 november gaat in Utrecht Spraaksaam: de movie feestelijk in première en wordt de tentoonstelling geopend. ’s Avonds is er een feest. Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 28 jaar met ESM uit heel Nederland. Lees meer...
 • Dag van de leraar
  (05-09-11) Op woensdag 5 oktober is de Dag van de leraar. Lees meer...
 • CG-raad: Protestmanifestatie
  (05-09-11) Op maandag 19 september voeren de CG-Raad, de vakbonden en vele maatschappelijke organisaties actie in Den Haag. Lees meer...
 • Op zaterdag 5 november bent u weer van harte welkom op de FOSS-informatiedag in de Bertha Mullerschool in Utrecht
  (01-09-11) Met boeiende workshops en een aantrekkelijk kinderprogramma. Een dag speciaal voor ouders en ook een dag voor professionals die werkzaam zijn in de zorg en het onderwijs aan SH- en ESM-kinderen.
 • Nummer 4 Van Horen Zeggen is uit
  (29-08-11) In het vakblad Van Horen Zeggen vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten. Meer over lezen over VHZ...
 • Verplichte registratie incidenten op scholen
  (03-08-11) Nieuwsbericht Ministerie OCW 08-07-2011 informatie voor SO, VSO en AB. Lees meer...
 • Maatschappelijke stage vanaf nieuw schooljaar een feit
  (03-08-11) Nieuwsbericht Ministerie OCW 05-07-2011. Informatie voor VSO en AB. Lees meer...
 • Engels in het basisonderwijs
  (03-08-11) Informatie voor SO en AB. Lees meer...
 • Roer gaat om in hoger onderwijs en onderzoek
  (03-08-11) Nieuwsbericht ministerie OCW 01-07-2011. Informatie voor AB in MBO en VO. Lees meer...
 • Invoering centrale eindtoets Basisonderwijs
  (03-08-11) Nieuwsbericht Ministerie OCW 01-07-2011. Informatie voor SO, VSO en AB. Lees meer...
 • Nieuws vanuit Inspectie onderwijs
  (03-08-11) E-nieuws speciaal onderwijs - juni 2011. Lees meer...
 • Persbericht Simea: Auditief en communicatief beperkte leerlingen dupe van bezuinigingen op Passend Onderwijs
  (28-06-11) Lees hier het bericht...
 • Reactie Siméa op de tussenrapportage Passend Onderwijs
  (24-06-11) Siméa heeft gereageerd op de brief van de Minister die op 17 juni j.l. naar buiten werd bracht. Lees hier de reactie van Siméa...
 • Brief juni 2011 voortgang Passend Onderwijs
  (20-06-11) Op 17 juni 2011 werd de brief van de Minister van OCW naar buiten gebracht.
  Bekijk hier hele brief...
  Lees hier
  een samenvatting van de brief...
  Wat betekent dit voor Cluster 2? Meer lezen...
 • Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs juni 2011
  (20-06-11) Bekijk hier de speciale Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs. Nieuwsbrief lezen...
 • Aanbod bijeenkomsten Werknemer in Opleiding
  (16-06-11) Verschillende trainingen en themadagen worden dit najaar georganiseerd. Meer lezen...
 • Nummer 3 Van Horen Zeggen is uit
  (16-06-11) In het vakblad Van Horen Zeggen vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten. Meer over lezen over VHZ...
 • Nieuwe Siméa-brochure Onderwijs en Ambulante Begeleiding in Cluster 2brochure simea
  (01-06-11) Scholen en leden van de vereniging krijgen de brochure binnenkort toegestuurd. Download hier de brochure...
 • Oproep om een kunstwerk te maken over ESM
  (01-06-11) Project Spraaksaam is van en voor jongeren met ESM. Lees meer...
 • ECPO adviseert over wetsvoorstel Passend onderwijs
  (20-05-11) Lees meer...
 • ECPO brengt geen advies uit over Cluster 2
  (20-05-11) Lees meer...
 • Herziene uitgave brochure Auris: Kenmerkende taalaspecten bij personen met ASS
  (20-05-11) Lees meer....
 • ChristenUnie stelt kritische vragen aan de Minister
  (20-05-11) Nu blijkt dat de cijfers waar de Minister haar beleid op heeft gebaseerd ver overtrokken lijken te zijn,... Lees meer...
 • Berichtgeving cijfers Kabinet verduidelijken groei aantal zorgleerlingen
  (11-05-11) Deze week stond er een artikel in de Volkskrant dat het kabinet de groei van het aantal zorgleerlingen sterk heeft overdreven. Lees meer...
 • Nieuwe website: www.taalspraak.nl
  (26-04-11) Het Kenniscentrum Taal & Spraak is opgericht om kennis van alle organisaties op het gebied van Taal & Spraak te bundelen. Lees meer...
 • Passend Onderwijs
  (19-04-11) In de brief van de Minister aan de Kamer d.d. 13 april staat vermeld dat de structurele bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs start in 2013 met de eerste trance van 100 miljoen. Lees meer...
 • Notitie afbakening en afstemming landelijk speciaal onderwijs en regionaal (speciaal) onderwijs
  (19-04-11) Met de invoering van passend onderwijs per augustus 2012 verandert het huidgie stelsel van speciale leerlingenzorg. Lees meer...
 • Winnaar innovatieprijs Simeacongres 2011: Cursus Herken ESM
  (19-04-11) De cursus die ontwikkeld is voor medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kreeg de meeste stemmen tijdens het Simeacongres 2011. Lees meer...
 • Passend Onderwijs bezuinigingsmaatregelen vertraagd
  (14-04-11) Het is teveel en het gaat te snel! Dit was ons protest samen met het hele onderwijsveld. We hebben ons er gezamenlijk voor ingezet en het was niet voor niets! Lees meer...
 • Minister luistert met aandacht naar leerlingen Kentalis
  (12-04-11) Dove leerlingen, ouders, directie en bestuur uitten hun zorgen over de draconische bezuinigingen. Lees meer...
 • Vanaf 1 april ‘Niet pesten maar aanpakken!' op school
  (01-04-11) Een op de vier kinderen wordt gepest. Lees meer...
 • Geeft u Engels in het speciaal onderwijs?
  (01-04-11) Dan kunt u helpen. Lees meer...
 • Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs maart 2011
  (25-03-11)  Bekijk hier de speciale Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs. Nieuwsbrief lezen...
 • Afscheid Claartje Slofstra-Bremer
  (09-03-11) Meer lezen...
 • Reactie besturen Simea op internetconsulatie Wetsvoorstel Passend Onderwijs
  (08-03-11) De besturen van de scholen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen... lees meer....
 • Voorbeelden om te reageren op het wetsvoorstel Passend Onderwijs
  (03-03-11) Speciaal voor medewerkers van de scholen in cluster 2. Lees meer...
 • Voorbeelden voor ouders van reacties op de internetconsultaties
  (03-03-11) Lees meer...
 • Siméa is ook tegen bezuiningen Passend Onderwijs
  (01-03-11) Siméa steunde de actie die gistermiddag in Amsterdam gevoerd werd tegen de bezuinigingen Passend Onderwijs. Verschillende woordvoerders Onderwijs uit de Tweede Kamer riepen op tot actie tegen de bezuinigingen op het Passend Onderwijs. Vertegenwoordigd waren Groen Links, Christen Unie, D66, SP en PvdA.
 • Persbericht FODOK en FOSS: Leerling met hoor‐ of spraaktaalproblemen kind van de rekening
  (01-03-11) Lees meer...
 • Siméa is ook tegen bezuiningen Passend Onderwijs
  (28-02-11) Siméa steunt de actie die vanmiddag in Amsterdam gevoerd wordt tegen de bezuinigingen Passend Onderwijs. Meer lezen...
 • (21-02-11) Kamer stemt in met bezuinigen op speciaal onderwijs
  Actie tegen de bezuinigingsvoorstellen: lees meer...
  De debatten: lees meer...
  De stemming: lees meer...
  De impact: lees meer...
  Hoe nu verder: lees meer
  Toekomstperspectief: lees meer
  Lees hele artikel...
 • Vervolg debat Passend Onderwijs
  (17-02-11) Kamer debateert vandaag donderdag 17 februari verder over Passend Onderwijs. De Kamer roept de Minister President naar de Kamer in een laatste poging de bezuiniging van 300 miljoen op het speciaal onderwijs ongedaan te maken. Meer nieuws hierover volgt...
 • Algemeen overleg Tweede kamer
  (17-02-11) Op 16 februari vond in tweede delen een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen plaats over de beleidsvoornemens Passend onderwijs. Meer lezen...
 • Uitgesproken EO besteedde dinsdagavond aandacht aan onrust rond aangekondigde bezuinigingen
  (16-02-11) Een portret van drie leerlingen van de Guyotscholen die door de bezuinigingsplannen worden getroffen. Bekijk het fragment...
 • Ook reageren op de plannen van de Minister? Dat kan op www.internetconsultatie.nl.
 • Siméa is tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs
  (15-02-11) Morgen debatteert de Kamer met de Minister over de voorgenomen bezuinigingen Passend Onderwijs. Siméa stuurde de Minister een brief met daarin een overzicht van de impact die haar plannen hebben op het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en communicatieve beperking. Lees hier de brief van Siméa...
 • Vanavond besteedt EenVandaag aandacht aan bezuinigingen Cluster 2eenvandaag
  (09-02-11) EenVandaag heeft opnames gemaakt in Tilburg over een slechthorende leerling die begeleidt wordt door school De Spreekhoorn. Lees meer...
 • NOS Nieuws: Grote opkomst bij protest tegen bezuiniging speciaal onderwijsprotest
  Artikel Volkskrant 10 feb '11: Woede over korten Passend Onderwijs
  RTV Utrecht:
  U in de Wijk op bezoek bij school De Taalkring in Utrecht
  Omroep Vlaardingen:
  interview met senior beleidsmedewerker van Siméa: Gerda Egtberts
 • FOSS-actie tegen bezuinigingen op onderwijs
  (09-02-11) De FOSS heeft de minister deze brief gestuurd. Samen met de FODOK verstuurt de FOSS vandaag bovendien dit persbericht.
  Als ouder van een kind met hoor- of spraaktaalproblemen, kunt u ook protesteren tegen deze bezuinigingen. U leest hier hoe u dit kunt doen.
 • Volg het debat in Nieuwspoort live! nieuwspoort
  (08-02-11) Op dinsdag 8 februari vindt van 12.00 tot 13.15 uur en politiek debat plaats over de voorgenomen bezuinigingen op het passend onderwijs (en dus het meest op speciaal onderwijs).
  Het debat is georganiseerd door ouders, werknemers en werkgevers.
  Volg hier de live-uitzending.
 • wijzijnverbijsterd.nl
  (08-02-11) Nieuwe blogsite, gemaakt door collega's uit cluster 3 met verschillende commentaren, reacties, ingezonden stukken. www.wijzijnverbijsterd.nl
 • Persbericht Siméa: Onderwijs aan dove, doofblinde en ernstig slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taalstoornissen in gevaar
  (03-02-11) Lees hier het persbericht...
 • Simea: extra nieuwsbrief in verband met aangekondigde bezuinigingen
  (03-02-11) Lees hier de extra nieuwsbrief.
  In het vervolg ook de nieuwsbrief ontvangen? Klik hier.
 • Siméa: Brandbrief aan de minister
  (02-02-2011) Lees hier de brief die namens de besturen Cluster 2 naar minister Van Bijsterveldt is gestuurd.
 • Siméa: Brief van de Minister over Passend Onderwijs.
  (31-01-11) De Minister heeft vandaag haar plannen over Passend Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Meer lezen...
 • Nieuwe masteropleidingen voor professionals in Cluster 2
  (26-1-2011) Per september 2011 worden de vernieuwde Master SEN Auditief Gehandicapten en de Master SEN Communicatief Gehandicapten aangeboden door het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies van Hogeschool Utrecht. In de afgelopen jaren werden deze masteropleidingen aangeboden door Fontys Hogescholen en door het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht.
  Meer informatie vind je op http://www.masters.hu.nl/
 • Passend onderwijs en de doelgroep van cluster 2
  (24-01-11) De expertise van het onderwijs in cluster 2 is gericht op leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Meer lezen...
 • Passend Onderwijs en de budgetfinanciering voor cluster 2 onder de aandacht van politici
  (17-01-11) Een delegatie van het bestuur van Siméa heeft woensdag 12 januari jl. met Kamerleden van verschillende politieke partijen gesproken. Meer lezen...

 

2010

 • Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs december 2010nieuwsbrief-po
  (20-12-10)  Bekijk hier de speciale Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs. Nieuwsbrief lezen...
 • Vernieuwde brochure kwaliteitsverbering Stichting Projecten Speciaal Onderwijs
  (28-12-10) De Stichting Projecten Speciaal Onderwijs (voorheen WEC Raad) heeft een vernieuwde brochure kwaliteitsverbering (V)SO uitgegeven. Hierin wordt overzichtelijk weergegeven welke veranderingen het wetsvoorstel Kwaliteit (Voortgezet) Speciaal Onderwijs met zich meebrengt. Bekij de vernieuwde brochure kwaliteitsverbetering (v)so... [Stichting Projecten SO]
 • Begin december presenteerde de Minister het Actieplan Beter Presteren.
  (28-12-10) Om de concurrentie met het buitenland aan te kunnen, moet het onderwijs terug naar de kern van waar het in het onderwijs volgens de minister om draait. De focus moet zijn het effectief en efficiënt benutten van de onderwijstijd. Opbrengstgericht werken wordt belangrijk. In het voortgezet onderwijs komt de nadruk te liggen op de kernvakken; Nederlands, Engels en Wiskunde. De minister heeft advies gevraagd aan de Onderwijsraad over de items uit het actieplan. Voor een overzicht van de actiepunten, zie het Actieplan Beter Presteren.
 • Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs
  (15-12-10) Eind deze week wordt de speciale Siméa nieuwsbrief Passend Onderwijs verstuurd. De leden van de vereniging Simea ontvangen deze nieuwsbrief thuis met de post. Ook wordt de nieuwsbrief naar scholen gestuurd. Vanaf volgende week is de nieuwsbrief ook digitaal te bekijken op onze website.
 • Innovatieprijs op Simeacongres 2011
  (15-12-10) De Simea Innovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan medewerkers werkzaam... meer lezen....
 • Nummer 6 Van Horen Zeggen is uitvhz 2010-6
  (15-12-10) In het vakblad Van Horen Zeggen vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten. Meer over lezen over VHZ...
 • Educatief ontwikkelaar/schrijver gezocht
  (14-12-10) De werkgroep Sprong Vooruit zoekt voor het ontwikkelteam voor de aanpassing en ontwikkeling van de Map Dovencultuur een (digitaal) educatief ontwikkelaar/schrijver voor groep 3 tot en met 6 en voor groep 7-8 en het vs. Meer lezen...
 • ChristenUnie wil doven meer laten meedoen
  (15-11-10) Bij de behandeling van de begroting Volksgezondheid presenteerde ChristenUnie een notitie om te voorkomen dat de 685.300 slechthorenden in ons land, van wie er 45.000 zeer slechthorend zijn, geïsoleerd raken tussen niet-doven die volop met elkaar communiceren. Meer lezen...
 • Siméa en Passend Onderwijs
  (10-11-10) Meer lezen...
 • Begrotingsbehandeling
  De Kamer debatteert op 9, 10 en 11 november over de begrotingen van de verschillende departementen. Wat betreft het onderwijs is het kabinet voornemens om 300 miljoen te bezuinigen op Passend Onderwijs. Vanuit de PO Raad is een actie opgezet om tegen deze bezuiniging te protesteren. Meer lezen... 
 • Petitie Passend Onderwijs
  De PO Raad heeft een petitie opgesteld. In de petitie wordt ingegaan op de verstrekkende gevolgen voor het hele onderwijs wanneer het kabinet de voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen laat doorgaan. Het bestuur van Siméa ondersteunt de petitie.
 • Minilezing geven op het Simeacongres 2011 'een kleurrijke toekomst'?
  kleur
  Weet je een interessante minilezing binnen dit brede thema? Heb je zelf iets om te presenteren op het Simeacongres? Of heb je een leuk idee?
  Meer lezen...
 • Medewerkers gezocht voor Cluster 2-stand op NOTnot beurs
  Van 25 tot 29 januari 2011 is er weer de NOT. Wil je een dag op de beurs staan om Cluster 2 te promoten, meld je dan aan! Meer lezen...
 • Nieuw ministerieel besluit over beroepsopleidingen markeert einde van btw-keuzerecht
  (18-10-20110) Met ingang van 1 juli 2010 is het niet meer mogelijk beroepsopleidingen naar keuze btw-vrijgesteld of btw-belast aan te bieden. Meer lezen...
 • Onderzoek COOLSpeciaal
  (11-10-10) Het onderzoek COOLSpeciaal heeft tot doel om betrouwbare en representatieve gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, zowel op cognitief gebied als op niet-cognitief gebied. Meer lezen...
 • E-nieuwsbrief Speciaal Onderwijs
  (11-10-10) In deze nieuwsbrief aandacht voor: de beleidsregel ontheffingen, tweede pilotronde nieuw toezichtkader, aanmelden voor staatsexamens vso, een nieuwe brochure over de risicoanalyse en het rapport 'Herstart en Op de rails'. Meer lezen...
 • Nieuwe link toegevoegd: Werkpad
  (11-10-10) De vernieuwde website van Werkpad is te vinden onder links.
 • Deelprojecten Kwaliteit Passend Onderwijs
  (01-10-10) Simea heeft in het kader van de veranderingen die Passend Onderwijs met zich meebrengt projecten gestart.
  Meer lezen...

 • Zak-/slaagregeling
  (01-10-10) De staatssecretaris heeft het besluit genomen de eisen voor het examen aan te scherpen. Meer lezen...
 • Nieuwe beleidsmedewerker Simea per 1 september: Gerda Egtberts
  (01-10-10) Lees meer over Gerda Egtberts...
 • Benoeming als bijzonder hoogleraar op unieke leerstoel voor Hans van Balkom van Koninklijke Kentalis 
  (01-10-10) Per 1 oktober 2010 is de heer dr. L.J.M. (Hans) van Balkom van Koninklijke Kentalis benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde communicatie bij meervoudige handicaps' bij de Faculteit Sociale Wetenschappen (Orthopedagogiek) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
  Meer lezen...
 • Video geschiedenis gebarentaalteleac
  Teleac heeft een video gemaakt over de geschiedenis van gebarentaal in het Nederlandse dovenonderwijs. Corrie Tijsseling en Marjoke Rietveld-van Wingerden hebben hieraan meegewerkt, in verband met hun boek 'ontplooiing door communicatie'. Bekijk het filmpje op Leraar24.nl, een online platform van, voor en door leraren.
  Bekijk het filmpje (10 minuten)...
 • nsdskNSDSK theaterdagen 'WIL IK OOK'
  Theaterdagen voor dove en slechthorende kinderen.
  Meer lezen...
 • Benchmark Ambulante Begeleiding
  De resultaten van de recent afgeronde tevredenheids- en kwaliteitsmeting onder meer dan 90 diensten die ambulante begeleiding bieden.
  Meer lezen....
 • Bezoek aan logopedist blijft vergoed
  Er komt geen eigen bijdrage voor een bezoek aan de logopedist.
  Meer lezen....
 • Tevredenheids- en kwaliteitsmetingen onder AB-diensten
  Resultaten van de tevredenheids- en kwaliteitsmetingen onder diensten Ambulante Begeleiding Cluster 2, 3 en 4.
  Meer lezen...
   
 • Deelprotocollen Indicatie Cluster 2
  Tijdens het Siméacongres 2010 is het nieuwe deelprotocollenboek gepresenteerd. De deelprotocollen voor de disciplines logopedie, audiologie en psychodiagnostiek zijn digitaal beschikbaar op deze website.
  Bekijk de deelprotocollen...
 • Uitkomsten carrousel tijdens ALV Simeacongres
  Tijdens de jaarvergadering van Simea op donderdag 15 april j.l. konden de aanwezigen reageren op verschillende stellingen rond Passend Onderwijs. Dit vond plaats onder het genot van snoep en een drankjetijdens het Simeacongres.
  Bekijk de stellingen en de reacties.....
 • Werkconferentie opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs op 1 juni
  Op 1 juni organiseert het Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad in afstemming met de WEC-Raad een werkconferentie over de opbrengsten van resultaatgericht werken. Meer lezen...
 • Inspectierapport cluster 2
  In dit rapport staan de bevindingen van de inspectie die in 2006, 2007 en 2008 de kwaliteit van het cluster 2 onderwijs heeft onderzocht. De reactie van Simea kunt u hier bekijken.
 • Brief van staatssecretaris Dijksma van 26 januari 2010
  Lees de brief aan Tweede Kamer over nieuwe koers passend onderwijs
  Bijlagen bij brief 26 januari 2010
 • Enorme kwaliteitsslag bij scholengemeenschap Effatha
  Onderwijsinspectie: ‘Scholengemeenschap Effatha in Zoetermeer is geen zeer zwakke school meer.’ Meer lezen...

2009

2008

2007

 • (Ver)Stand van taalzaken: Pathologie in theorie en praktijk
  (13-12-2007) Op 28 en 29 maart 2008 organiseren het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek een tweedaags symposium in het kader van het vijfde lustrum van het WAP. Voor dit feestelijke lustrumsymposium in Artis zullen experts uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van taal-/spraakpathologie presenteren. Op de eerste dag zal de nadruk liggen op onderzoek, terwijl op de tweede dag vooral de praktijk belicht zal worden.
 • Autisme en relaties
  (04-12-2007) Dinsdag 12 februari 2008 in congrescentrum De Reehorst, Ede
 • Peuter-talent gevraagd!
  (29-11-2007) Hoe leren kinderen met een gehoorverlies praten?
 • Informatiemarkt Siméacongres
  (28-11-2007) Op 17 en 18 april 2008 vindt het jaarlijks terugkerende congres van Siméa plaats.
 • Informatiemarkt Siméa
  (28-11-2007)
 • Siméacongres: nog 1 week voor het aanleveren van lezingen
  (31-10-2007) De deadline voor het aanleveren van lezingen voor het Siméacongres nadert.
 • 29e VVL congres: Taalstoornissen
  (30-10-2007) Het Centrum voor permanente vorming organiseert het 29e VVL-Congres.
 • Vacature webredacteur cluster 2 Kennisnet Speciaal Onderwijs
  (15-10-2007) De site Kennisnet Speciaal Onderwijs is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws, maar wil ook leerkrachten ondersteunen bij hun dagelijks werk. Zo biedt de site een forum waar u ervaringen kunt uitwisselen met collega?s. Binnen het speciaal onderwijs maken leerkrachten vaak hun lesmateriaal zelf. Kennisnet SO biedt ook ruimte deze lesmaterialen uit te wisselen.
 • Deaf in the Picture 2007
  (09-10-2007) Van 15 tot en met 18 november 2007 vindt de tweede editie plaats van Deaf in the Picture. In 2003 organiseerde de Amsterdamse bioscoop Het Ketelhuis voor het eerst dit unieke, vierjaarlijkse, internationale festival met films van en over doven.
 • Nieuwe website Viataal drempelvrij
  (09-10-2007) Op 3 oktober 2007 heeft de nieuwe website van Viataal het 'Waarmerk drempelvrij.nl' ontvangen. De website voldoet hiermee aan de eisen van toegankelijk internet. "Voor een organisatie die diensten biedt voor beter horen, zien en communiceren, is dit een logische en noodzakelijke stap", aldus bestuurder Bas van den Dungen van Viataal.
 • Studiedag AB december 2007
  (09-10-2007) Op 7 december vindt de 21e landelijke studiedag Ambulante Begeleiding van Siméa plaats in Congreshotel de Werelt te Lunteren.
 • Sprekers gevraagd Siméacongres
  (25-09-2007) Het Siméacongres zal dit jaar plaatsvinden op 17 en 18 april en heeft als thema "de menselijke maat"
 • Werelddovendag 2007: DOOF: KLEURRIJK
  (20-09-2007) Op 21 en 22 september vindt in Eindhoven Werelddovendag(en) plaats.
 • SBO en SO in beweging
  (27-08-2007) Regionale conferenties voor en door scholen voor S(B)O
 • De stilte voorbij
  (27-08-2007) De stilte voorbij is een autobiografisch boek over leven met Tinnitus.
 • ESMHD congress 2007
  (27-08-2007) 11 - 14 September 2007 organiseert de European Society for Mental Health and Deafness in Haarlem de zevende editie van het European Congress on Mental Health and Deafness.
 • Vragen over werk, uitkering, verzekering
  (02-07-2007) Op de vernieuwde website van het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) vindt u informatie en advies op maat.
 • Fusie SEC en Viataal
  (02-07-2007) Stichting Educatie in Communicatie (SEC) te Arnhem en Viataal Onderwijs zijn gefuseerd. Op 22 juni 2007 hebben de besturen hiertoe de formele akten ondertekend bij de notaris. Door de fusie zijn per 1 augustus 2007 de scholen en de diensten ambulante begeleiding van SEC en Viataal nu samengevoegd, en zullen gezamenlijk verder gaan onder de naam Viataal Onderwijs.
 • Intentie bestuurlijke fusie Sint Marie en Viataal voor nog betere zorg en onderwijs
  (02-07-2007) Op vrijdag 29 juni tekenen Sint Marie en Viataal een intentieverklaring voor een fusie op bestuurlijk niveau. Doel van de fusie is het verbeteren en vernieuwen van de zorg en onderwijs voor kinderen en volwassenen met
 • DVD `SORRY,WAT ZEG JE?`
  (31-05-2007) ZieZo presenteert op 6 juni een DVD waarop zeven slechthorenden laten zien hoe zij opgroeien tussen horenden en doven. In deze voorlichtingsfilm staat communicatie centraal.
 • Gelijke rechten, gelijke kansen
  (23-05-2007) Je recht halen en strijd aangaan tegen discriminatie of ongelijke behandeling is ook voor doven en slechthorenden in Nederland veelal via wetten geregeld. Maar hoe kun je er concreet mee uit de voeten? Hoe pak je het aan?
 • 'Ik heb wat, krijg ik ook wat?'
  (23-05-2007) De nieuwe versie van de folder 'Ik heb wat, krijg ik ook wat?' is verschenen. Deze wegwijzer geeft een overzicht van de huidige compensatieregelingen voor o.a. slechthorenden en doven.
 • NIEUW: Gebarenwoordenboek voor Kinderen deel 2
  (10-05-2007) H.K.H. Prinses Laurentien heeft zaterdag 14 april 2007 tijdens de nationale leesvertelwedstrijd in de Nederlandse Gebarentaal het eerste exemplaar van het Gebarenwoordenboek deel 2 in ontvangst genomen.
 • Kenniscentrum taal/spraak van start
  (01-05-2007) Op het Siméa-congres 2007 is de info-website van het kenniscentrum taal/spraak gelanceerd.
 • Merk me op!
  (17-04-2007) Een dagsymposium over mensen met een verstandelijke beperking die niet (goed) kunnen zien én horen. Organisatie: CCE (CCE regio Utrecht en Noord-Holland, CCE regio Noord-Brabant en Limburg en CCE Nederland), in samenwerking met Viataal en Bartimeus
 • Finale Nationale Leesvertelwedstrijd
  (03-04-2007) Dit jaar zal voor de tiende keer de Finale van de Nationale Leesvertelwedstrijd, de voorleeswedstrijd voor dove kinderen, plaatsvinden. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 14 april in Theater De Meervaart in Amsterdam.
 • Verslag Expertisedag Kwaliteit Dovenonderwijs klaar
  (26-03-2007) Op 17 mei 2006 werd de eerste expertisedag Kwaliteit Dovenonderwijs georganiseerd door Dovenschap en FODOK. De ongeveer 80 deelnemers waren vertegenwoordigers van scholen, zowel directieleden als leerkrachten; van Dovenschap en FODOK alsook vanuit de wetenschap. Tevens was een inspecteur voor het onderwijs aanwezig en natuurlijk waren er ook (oud-)leerlingen en ouders.
 • Studiereis naar Amerika
  (05-03-2007)
 • Informatiedag over CI kinderen
  (22-02-2007) Op 24 maart organiseert het Onafhankelijk Platform CI (OPCI)* een informatiedag over CI-kinderen. Deze dag is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse ouders, belangstellenden en professionals. Ouders zullen wel met voorrang worden ingeschreven. Op de dag wordt ook een kinderprogramma aangeboden.
 • Meer in balanSH
  (14-02-2007) Een cursus voor slechthorenden die niet (meer) echt van het leven genieten.
 • Nationaal Debat Arbeid en Gehoor
  (08-02-2007) Op 23 april 2007 wordt in Zoeterwoude vanaf 13.30u het Nationaal Debat Arbeid en Gehoor georganiseerd.
 • VO zorgconferentie 2007
  (05-02-2007) Op vrijdag 30 maart 2007 organiseren het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescholen en Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg gezamenlijk de jaarlijkse VO-Zorgconferentie.
 • Doof.nl bestaat 10 jaar
  (15-01-2007) Pascal Ursinus is tien jaar geleden met Doof.nl gestart.Er was toentertijd nog bijna geen Nederlandstalig nieuws voor slechthorenden en doven te vinden op internet.
 • Ondertitel reclame voor slechthorenden
  (15-01-2007) In Adformatie-weekblad over reclame, marketing en media-breekt Joop Beelen, directeur NVVS en secretaris SOAP!, een lans voor ondertiteling van tv-reclame voor doven en slechthorenden.
 • Koekeloere heeft een nieuwe website
  (09-01-2007) Onze helden Moffel en Piertje en Flip de Beer hebben een nieuwe website!

2006

 • Nieuwe bestuursvoorzitter Koninklijke Auris Groep
  (20-11-2006) Op 1 februari 2007 zal mevrouw A.J. Brink toetreden tot de Raad van Bestuur van de Koninklijke Auris Groep. Na een inwerkperiode zal zij de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur gaan vervullen.
 • Verplichting ondertiteling al per 1 december 2006
  (20-11-2006) SOAP! is zeer verheugd dat de verplichting om ondertiteling voor doven en slechthorenden bij televisieprogramma's te voegen eindelijk definitief is. De verplichting treedt al per 1 december 2006 in werking. Dat is een maand vroeger dan het zich aanvankelijk aan liet zien.
 • Visiedocument WEC-Raad expertise van het speciaal onderwijs
  (06-11-2006) De WEC-Raad heeft een visiedocument opgesteld over de ontwikkeling, borging en toepassing van de kennis en de expertise van het speciaal onderwijs. In het document dat is aangeboden aan de minister van OCW, wordt uiteengezet welke kennis en expertise in het speciaal onderwijs aanwezig is en wordt aangegeven hoe de expertise in het (V)SO behouden kan blijven en verspreid kan worden.
 • Van Horen Zeggen op de website
  (25-10-2006) Van Horen Zeggen nummer 5 van 2006 is uit. U vindt niet alleen de covers en een beknopt overzicht van de inhoud op de website, u kunt ook de rapportages, interviews en artikelen uit oude nummers (minimaal een jaar oud) downloaden. De bestanden van nummer 5 van 2005 zijn inmiddels beschikbaar.
 • Reinier van Arkel groep start hulpverlening aan dove en ernstig slechthorende psychiatrische cliënten
  (25-10-2006) Op woensdag 25 oktober om 15.30 uur opent mevrouw J. Baartmans, burgemeester van Vught, de nieuwe voorziening voor dove en ernstig slechthorende psychiatrische cliënten. De Reinier van Arkel groep zet daarmee met enige trots de volgende stap in gespecialiseerde hulpverlening voor doven en ernstig slechthorenden. De nieuwe voorziening - genaamd De Waterboog - is gebouwd op het zorgpark Vorburg te Vught.
 • Joe - de Musical met Tolken Nederlandse Gebarentaal
  (18-10-2006) Op zondag 26 november 14.00 uur presenteert Stichting Harlekijn Musicalproducties Joe - de Musical met tolken NGT. Harlekijn Musicalproducties wil met dit initiatief deze musicalvoorstelling toegankelijk maken voor doven en slechthorenden. De gebarentaaltolken van Talking Hands (Mindy Brown en Gerdinand Wagenaar) zullen de voorstelling een extra dimensie geven met hun vertaling.
 • Taal is niet vanzelfsprekend
  (18-10-2006) Op 14 december 2006 vindt in De Reehorst in Ede het congres 'Taal is niet vanzelfsprekend', over het signaleren van taalproblemen en het adviseren van ouders, plaats.
 • Subsidieregeling: ontwikkel webbased lesmateriaal Speciaal Onderwijs
  (09-10-2006) Ict toepassen in de les voor uw leerlingen in het Speciaal Onderwijs? Met de nieuwe regeling ?Contentontwikkeling (Voortgezet) Speciaal Onderwijs? van Stichting Kennisnet Ict op School kunt u een (start) subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van webbased lesmateriaal.
 • Gebaren in de Gezondheidszorg
  (04-10-2006) Zaterdag 23 september is het nieuwe gebarenboek "Gebaren in de Gezondheidszorg" gepresenteerd op Wereld Dovendag te Utrecht.
 • Symposium Hoorplatform
  (21-09-2006) In het rapport ?Gehoor voor het gehoor? adviseerde de Raad voor het Gezondheidsonderzoek enige jaren geleden een platform op te richten waar onderzoekers, mensen met een gehoorbeperking en professionals uit onderwijs, zorg en industrie gezamenlijk zouden kunnen nadenken over onderwerpen en prioriteiten binnen het gehooronderzoek.
 • Studiemiddag Dove Kinderen Lezen
  (18-09-2006) Op woensdag 1 november 2006, van 13.45u tot 17.30u, organiseert Stichting Lezen een studiemiddag over leesbevordering bij dove kinderen en jongeren.
 • Wereld Doven Dag: "Utrecht gaat gebaren"
  (18-09-2006) Dovenschap, de belangenorganisatie voor Dove mensen in Nederland, en de Stichting Samenwerkende Utrechtse Doven Organisaties (SUDO) organiseren op zaterdag 23 september 2006 de 12e Wereld Doven Dag in de Janskerk te Utrecht. De dag duurt van 12.00 tot 24.00 uur. Het thema is: Toen en nu ? Doof! Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. De toegang is gratis.
 • Wel horen, maar niet goed verstaan
  (30-08-2006) David is een gezonde, vrolijke jongen, maar hij luistert zo slecht. Hij hoort wel goed, hij is de eerste die een vliegtuig hoort. Maar vaak lijkt hij niet voldoende te begrijpen wat er gezegd wordt. "Als ik zeg 'ga even bij de achterdeur kijken', dan loopt hij naar de voordeur. En als ik veel dingen tegelijk tegen hem zeg, dan komt er niets van terecht. Hij hoort het heus wel? maar het komt gewoon niet door."
 • Onderzoek naar effecten taalscreening
  (07-08-2006) Peuters moeten op tweejarige leeftijd op het consultatiebureau getest worden op taalontwikkelingsstoornissen. Door vroegtijdige signalering kan toestroom naar het speciaal onderwijs met 30% per jaar worden verminderd.
 • Kamervragen over gehoorschade bij jongeren
  (03-08-2006) Onlangs hebben de heren Buijs (CDA) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister Hoogervorst (VWS) vragen gesteld over gehoorschade onder jongeren. De minister heeft deze vragen inmiddels beantwoord.
 • Foto's congres online
  (01-08-2006) De foto's van het Siméacongres 2006 staan online.
 • Last van veranderingen in de zorg?
  (27-07-2006) Als u problemen ondervindt met uw zorgverzekeraar bij bijvoorbeeld tarieven, vergoedingen of de no-claim-regeling kunt u deze melden bij het meldpunt 'Last van veranderingen in de zorg?'.
 • FOSS-dag
  (27-07-2006) Op 11 november vindt in Utrecht de FOSS-dag plaats, met veel voorlichting over communicatie, onderwijs, voorlichting, revalidatie en weerbaarheid. Daarnaast zijn er natuurlijk volop mogelijkheden om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
 • Wat zijn uw rechten als patiënt?
  (13-07-2006) Het van kracht worden van de nieuwe Zorgverzekeringswet heeft tot gevolg dat u de beslissing van uw verzekeraar kunt aanvechten, b.v. over vergoeding van een nieuw hoortoestel.
 • Unieke diploma-uitreiking op de Guyotschool voor SO in Haren
  (10-07-2006) Voor het eerst hebben leerlingen uit groep 8 van de Guyotschool voor SO in Haren een officiële cursus 'toetsenbordvaardigheid' gevolgd, met voor de meeste leerlingen als afsluiting: het examen. In samenwerking met Opleidingsinstituut Schipper uit Norg en natuurlijk de school heeft de Vereniging Ouders van Dove kinderen Noord het initiatief genomen om deze vaardigheid toegankelijk te maken voor dove leerlingen. Bijna alle leerlingen zijn geslaagd voor het officiële examen en krijgen donderdag 13 juli 2006 een landelijk erkend diploma.
 • CD-Rom Vingerspellen
  (06-07-2006) Effatha Guyot heeft een CD-Rom Vingerspellen ontwikkeld.
 • Primeur Jellinek: Opening dovenwebsite 'Alcohol en Drugs in Beeld'
  (05-07-2006) De voorzitter van de belangenorganisatie Dovenschap, de heer B. Elferink, verricht op 28 juni om 14.15 uur de officiële opening van de website 'Alcohol en Drugs in Beeld'. Dit is de eerste website over het gebruik van verslavende middelen die geheel gericht is op de taal en cultuur van doven. De verslavingszorginstelling Jellinek heeft deze website ontwikkeld omdat doven en slechthorenden zeer slecht bereikt worden met gewone voorlichtingsmethoden.
 • Onderzoeker pleit voor aanpassingen in onderwijs voor slechthorenden
  (21-06-2006) Afgelopen jaar deed Jet Isarin in opdracht van de Koninklijke Effatha Guyot Groep onderzoek naar de leefwereld van dove en slechthorende jongeren. Wat maken ze mee en hoe ervaren ze dit? Hoe gaan ze om met hun beperking en met lotgenoten? Hoe zien ze zichzelf? En waar hebben ze behoefte aan? Uniek is dat de jongeren zelf in alle fasen van het onderzoek participeerden. De onderzoeker pleit voor aanpassingen in onderwijs voor slechthorenden.
 • LVS 2000: een clusterspecifiek leerlingvolgsysteem?
  (19-06-2006) LVS2000 van DataCare is een schooladministratie- en leerlingvolgsysteem dat geschikt is voor alle scholen binnen het speciaal onderwijs. Waar scholen voor speciaal onderwijs voorheen noodgedwongen werkten met het administratieve gedeelte van een pakket dat speciaal geschikt is voor het reguliere basis- of voortgezet onderwijs richt DataCare zich met name op zorgscholen. Werken met kerndoelen en leerlijnen en/of gericht op arbeidstoeleiding is allemaal mogelijk binnen dit flexibele en gebruikersvriendelijke pakket.
 • Cochleaire implantatie: omstreden?
  (19-06-2006) Stichting Woord & Gebaar organiseert een debat over de invloed van CI op de dovencultuur.
 • Record aantal gebarentolken op Festival Mundial
  (01-06-2006) Na het inslaande succes van editie 2005 komt een record aantal gebarentolken bij de acts op Festival Mundial in het Tilburgse Leijpark. Bij het uitbrengen van dit bericht waren Kane en Lange Frans en Baas B. definitief. Waarschijnlijk treden maar liefst negen acts op. Onder de noemer "Music Beats Poverty!" ondersteunt Festival Mundial hiermee haar 19e editie voor doven en slechthorenden.
 • Eurlyaid conferentie
  (01-06-2006) Op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2006 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem de conferentie ´Vroegbehandeling en Speciaal onderwijs van kinderen tot 8 jaar. Een Uitdaging in een Veranderende Maatschappij´ georganiseerd. De conferentie wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en handvatten bieden tot interdisciplinair denken in de zorg, de revalidatie en het onderwijs aan het chronisch zieke kind en het kind met een lichamelijke of meervoudige beperking.
 • Nieuwe FOSS-Wijzer
  (30-05-2006) In mei 2006 is de FOSS-Wijzer herzien. Het boek is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met slechthorende kinderen en kinderen met spraak-taalmoeilijkheden.
 • Speciale leerlijn over relaties en seksualiteit voor dove kinderen en jongeren
  (18-05-2006) Hoe vertel je in Nederlandse Gebarentaal hoe je een geslachtsziekte kan oplopen, hoe vertel je dove kinderen wat seksuele intimidatie is of hoe leg je uit wat een ?loverboy? is? Om dove leerlingen goed voor te bereiden en te informeren op het gebied van relaties en seksualiteit is door de Koninklijke Auris Groep, de Koninklijke Effatha Guyot Groep en Viataal een speciale leerlijn ontwikkeld. Daarnaast biedt de leerlijn leerkrachten op scholen voor dove kinderen en jongeren ondersteuning bij deze, soms lastige, materie. De leerlijn zorgt ervoor dat er een doorlopende ontwikkeling zit in de schoolloopbaan van de leerling, gericht op relaties en seksualiteit.
 • Flevo Festival... Ook voor doven
  (18-05-2006) Dit jaar wordt de 29e editie van het Flevo Festival gehouden van 17 tot en met 20 augustus op Landgoed 'Velder' bij Boxtel (NB). Dit jongerenfestival met christelijke grondslag, georganiseerd door Stichting The Crown, bestaat uit 4 dagen vol muziek in alle stijlen, theater, cabaret, lezingen, workshops, discussies, vieringen en outdoor-sport.
 • Kleurrijke informatie over onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en of taalmoeilijkheden
  (18-05-2006) 'Spraakmakend, het ESM-onderwijs wordt mondig...' Dat is de titel van een informatiepakket over het onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden, kortweg ESM genoemd.
 • Opleiden in school (V)SO
  (09-05-2006) Zie de Enieuwsbrief voor details
 • Van Horen Zeggen op de website
  (26-04-2006) Het tijdschrift Van Horen Zeggen is nu ook op internet te vinden.
 • Start Meld- en Adviespunt Indicatiestelling Leerlinggebonden Financiering
  (26-04-2006) Ouders, die voor hun kind een plek in het speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering (Rugzak) willen regelen, hebben veel klachten over het aanvragen van de indicatie bij de Commissie voor Indicatiestelling (CvI). Vanaf 18 april kunnen zij daarmee terecht bij het Meld- en Adviespunt Indicatiestelling LGF.
 • De Skelp in Drachten opent dependance: De lytse Skelp
  (26-04-2006) Een gebouw aan de Zanding in Drachten gaat dienst doen als dependance van De Skelp, onder naam De lytse Skelp. De Skelp is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden. Leerlingen komen uit de hele provincie Friesland. Op De Skelp werken veel specialisten op het terrein van spraak-taalmoeilijkheden. Het nieuwe gebouw staat op ongeveer een kilometer afstand van de Skelp. In februari 2006 zijn drie groepen op hun nieuwe plek gestart. Ook de Taaltrein, peutercommunicatiegroep voor kinderen tot 4 jaar met spraak-taalmoeilijkheden, heeft een plaats gekregen op de nieuwe locatie. Onderwijs en zorg van de Koninklijke Effatha Guyot Groep onder een dak!
 • Doe mee aan hooronderzoek
  (26-04-2006) Studies naar de betekenis en gevolgen van slechthorendheid voor mensen van 18-65 jaar zijn zeldzaam. De afdeling KNO-Audiologie van VU Medisch Centrum in Amsterdam start nu een studie.
 • Scholingsproject Koninklijke Effatha Guyot Groep krijgt Europese subsidie
  (26-04-2006) Het scholingsproject "Leren communiceren" van de Koninklijke Effatha Guyot Groep krijgt subsidie van Europa. In het kader van de ESF-subsidie voor het vergroten van de kansen van medewerkers op de arbeidsmarkt, heeft de organisatie een aanvraag ingediend. Deze is nu gehonoreerd. Het gaat om een projectbedrag van ruim 8 miljoen euro. Hiervan kan de organisatie de helft terug krijgen voor het opleiden van de bijna 1800 medewerkers.
 • Bijzondere website over werk
  (12-04-2006) De site www.werkpad.nl informeert over
 • ' Gebarentaal in the Picture: Prismaboekje, erkenning VGT & hoe verder met NGT? '
  (03-04-2006) Op vrijdag 7 april 2006 komen bovenstaande onderwerpen aan de orde.
 • Bijzonder peuterboek voor kinderen met communicatieproblemen
  (21-03-2006) Sint Marie en Mercis Publishing - Kimio brengen een bijzonder boekje op de markt: "Praten doe je zo, zegt Boo". Het is bedoeld voor peuters met communicatieproblemen. Deze kinderen gaan voor behandeling vaak naar logopedie. Het boekje is ontwikkeld om ze hierop voor te bereiden. ?Praten doe je zo, zegt Boo? is het eerste boekje op dit gebied.
 • Taal op maat voor dove leerlingen
  (21-03-2006) Extra financiering voor unieke tweetalige taalmethode voor dove leerlingen
 • Mijn vader is een tovenaar!
  (13-03-2006) Op donderdag 16 maart organiseert de Efteling een speciale voorstelling van de musical TiTaTovenaar voor doven en slechthorenden.
 • Meer dan 100.000 hoortesten in 2005
  (13-03-2006) U kent ze vast wel: de Nationale Hoortest, de kinderhoortest en de oorcheck voor jongeren. Dan bent u niet de enige: in 2005 hebben ruim 100.000 kinderen, jongeren en volwassenen één van deze hoortesten gedaan.
 • Onderzoek naar kwaliteit dovenonderwijs biedt verbeterpunten
  (27-02-2006) Dovenschap en FODOK (de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen) hebben nader onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het onderwijs aan dove kinderen in Nederland.
 • Problemen bij overstap zorgverzekeraar
  (13-02-2006) De Nederlandse Patiënten Consumenten
 • Congres Schoolmaatschappelijk werk
  (06-02-2006) Wegens werkzaamheden aan de website is dit bericht met vertraging geplaatst
 • Anders doof zijn
  (11-01-2006) Het eerste exemplaar van het boek ?Anders doof zijn? zal op 18 januari aanstaande worden overhandigd aan Marjo van Dijken, Lid Tweede Kamerfractie PvdA.
 • De geheime bunker; kinderboek dat slechthorendheid behandelt
  (11-01-2006) Half december 2005 zijn de eerste exemplaren van het boek
 • Bijzondere website over werk
  (09-01-2006) De site www.werkpad.nl informeert over

2005

2004

 • SUPERGEVOELIG HOORTOESTEL
  (23-12-2004) De Universiteit van Leiden 'luistert'
 • VOOR HET EERST:MBH ONDERTITELD
  (22-12-2004)
 • "COMMUNICATIE-REVALIDATIE" IN EDE
  (22-12-2004) Plots- en laatdoven en mensen die in
 • TELETEKST 442 VERHUIST NAAR 439
  (22-12-2004) Teletekstpagina 442 verhuist per 1
 • VSO dringend op zoek naar vakspecialisten werkzaam in het onderwijs.
  (15-12-2004) Geen geld, geen goederen, maar mensen. Dat is dé manier waarop de internationale ontwikkelingsorganisatie VSO structurele hulp biedt aan ontwikkelingslanden. Ervaren vakspecialisten, uitgezonden via VSO, ondersteunen met hun kennis en ervaring de lokale bevolking in de strijd tegen armoede, achterstand en aids.
 • Digitale seksuele voorlichting in gebarentaal
  (15-12-2004) Een website over seksualiteit, speciaal voor dove en slechthorende jongeren: www.weetal.nl. Vanaf maandag 20 december is deze website online. De site voorziet in de behoefte van dove jongeren aan voor hen toegankelijke informatie over seksualiteit. Daarnaast biedt de website leerkrachten, ouders en opvoeders de mogelijkheid de seksuele voorlichting vorm te geven aan de hand van expliciet materiaal in een visuele taal.
 • MELDPUNT OVERSTAP ZORGVERZEKERAARS
  (15-12-2004) De Nederlandse Patiënten Consumenten
 • HOORWIJZER:ALS U VOOR DE KEUZE STAAT..
  (15-12-2004) De Hoorwijzer helpt u als u voor de keuze van een hoortoestel staat. En als u in de proefperiode van uw nieuwe
 • Nieuwe onderwijskundige rapporten
  (15-12-2004) De werkgroep OKR heeft destijds op verzoek van het Siméa Bestuur gewerkt aan een OKR dat goed gebruikt zou kunnen worden voor de indicatie van cluster 2. Het resultaat hiervan is op de Siméa site geplaatst.
 • Observatiecentrum Arentshof
  (09-12-2004) 'Het verhelderen van de complexe hulpvraag van jonge kinderen met communicatienood en een ontwikkelingsachterstand'
 • Website voor kinderen over het oor, horen en doof zijn: www.orenomtehoren.nl
  (09-12-2004) Deze speciale website is gemaakt om leerlingen van de basisschool (bovenbouw) en leerlingen in het voortgezet onderwijs (onderbouw) kennis te laten maken met het gehoor, slecht horen en doof zijn. Via deze website krijgen zij de mogelijkheid zelfstandig informatie te vinden en te gebruiken. Dit kan in de praktijk worden gebracht bij het maken van een werkstuk of de voorbereiding van een spreekbeurt. De informatie sluit aan bij de meest gebruikte lesmethoden voor het Natuuronderwijs.
 • SOAP! DOET BOD OP UITZENDRECHTEN
  (02-12-2004) Woensdag 1 december deed SOAP!,het
 • WSNS welbeschouwd
  (02-12-2004) ?We moeten dóórzetten?, zegt Cor Meijer over het WSNS-beleid. In het boek ?WSNS welbeschouwd? evalueert hij de stand van zaken na meer dan tien jaar WSNS-beleid. Blijkt dat de segregatie in het Nederlandse onderwijs onverminderd hoog is gebleven.
 • NIEUW: MOBIELE EXPOSITIE OVER HOREN
  (02-12-2004) Vanaf november toert er een mobiele
 • THEMADAG MENIERE: 19 MAART 2005
  (25-11-2004) Op zaterdag 19 maart 2005 organiseert
 • SLECHTHORENDE ZOEKT GESPREKSPARTNER
  (25-11-2004) Iedereen heeft recht heeft op contact.
 • Oren om te horen
  (25-11-2004) Heb je je wel eens afgevraagd hoe het
 • Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind krijgt revalidatieprijs
  (17-11-2004) De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) ontvangt de Nationale Revalidatie Prijs 2004. De NSDSK krijgt de prijs vanwege haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van voorzieningen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met communicatieve problemen. De NSDSK ondersteunt onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten die nauw aansluiten bij de behoefte van dove en slechthorende kinderen en hun ouders.
 • Leerlingen voeren toneelstuk op in gebarentaal
  (17-11-2004) De Koninklijke Effatha Guyot Groep in Haren presenteert, in samenwerking met Handtheater uit Amsterdam, de voorstelling ?Guyot yo! I got you?. Deze multimediale voorstelling bestaat onder andere uit een toneelstuk in Nederlandse Gebarentaal over de stichter van het doveninstituut in Groningen, Henri Daniël Guyot. Het toneelstuk wordt opgevoerd door twee dove acteurs samen met vijftien dove en slechthorende leerlingen van de Guyotschool voor VSO te Haren. De leerlingen zijn tussen twaalf en achttien jaar oud. Daarnaast zal er gebarenpoëzie en gebarenrap worden voorgedragen. Aan dit unieke evenement werken alle leerlingen van de school mee.
 • MOGEN PEUTERS NOG PEUTEREN EN KLEUTERS NOG KLEUTEREN?
  (17-11-2004) Peuters en kleuters worden van diverse kanten in de gaten gehouden gescreend, getoetst en behandeld teneinde achterstanden in de ontwikkeling te voorkomen en zonodig te bestrijden.
 • Hoorwijzer bij het grote publiek geïntroduceerd
  (17-11-2004) De Hoorwijzer is een nieuw voorlichtingsinstrument voor mensen die voor de keuze staan van een hoortoestel of ander hoorhulpmiddel. In de Week van het Oor is de Hoorwijzer met een publiciteitscampagne geïntroduceerd bij het grote publiek. Ook wordt de Hoorwijzer geïntroduceerd bij huisartsen.
 • Nationale Hoortest nu ook op www.hoortest.nl
  (17-11-2004) Leiden: 26 oktober 2004
 • TC VISINET WORDT TOLKNET
  (20-10-2004)
 • Toestemming voor nieuwbouw Viataal
  (20-10-2004) Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Viataal toestemming verleend voor het realiseren van geplande nieuwbouwprojecten ter grootte van 18 miljoen euro.
 • Verslag ALV april 2004 beschikbaar
  (29-09-2004) Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 15 april 2004 is voor leden beschikbaar op het interne gedeelte van de website.
 • Doorbroken Stilte
  (29-09-2004) Onlangs verscheen 'Doorbroken stilte, 175 jaar zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie'.
 • Overheid bekostigt nieuwe hbo-masteropleiding "Dovenstudies / leraar Nederlandse gebarentaal"
  (29-09-2004)
 • Ongehoord Spraakmakend
  (11-08-2004) Ongehoord Spraakmakend:
 • Spraakafzien per telefoon?
  (11-08-2004) Viataal zoekt slechthorenden die mee
 • Thuis in Thomashuis
  (10-08-2004)
 • conferentie 12-15 juli inclusion
  (24-06-2004) Aankondiging van de conferentie n.a.v. project Inclusion: De conferentie wordt gehouden van 12 - 15 juli 2004. De lokatie is Viataal te Sint-Michielsgestel. Het project Inclusion heeft zich gericht op een vergelijkend onderzoek naar het opleidingstraject van dove en horende aankomende leerkrachten in het onderwijs aan kinderen en jongeren met een auditieve beperking. De Amerikaanse partners zijn: - National Technical Institute for the Deaf, Rochester - University of Tennessee - American Society for the Deaf. De Europese partners zijn: - University of Patras, Griekenland - Orebro University, Zweden - Viataal/Fontys Hogeschool, Nederland Na een bezoek aan Viataal hebben de participerende partners Viataal gevraagd een conferentie te organiseren met de titel: "Comparative Education of Deaf Children" New Developments Related to Educational support Services and Cochlear Implants. Na overleg met dr. H. van Balkom, directeur RDS, zijn we blij dat wij op dit verzoek kunnen ingaan.
 • International Congres on the education of the deaf 2005
  (15-06-2004) Bijgaand de website en de namen van het organisatiecomité.
 • conferentie 12-15 juli naar aanleiding van project Inclusion
  (15-06-2004) Aankondiging van de conferentie n.a.v. project Inclusion:
 • De deelprotocollen Siméa nu ook digitaal online beschikbaar
  (24-04-2004) Het heeft even geduurd, maar nu zijn de digitale formulieren voor audiologie sh/doof, psychodiagnostisch onderzoek en logopedisch onderzoek beschikbaar op de Siméa site.
 • nieuwsbrief oktober beschikbaar
  (19-03-2004) De Siméa nieuwsbrief van oktober 2004 is voor leden beschikbaar op het besloten gedeelte van de Siméa site
 • Nieuws doven en slechthorenden via SMS
  (01-03-2004) Doven en slechthorenden zijn vaak
 • GROOT DEBAT OVER ONDERTITELING
  (01-03-2004) Zit u ook wel eens om tekst verlegen?
 • vooraankondiging Viataal
  (29-01-2004)
 • CI-FORUM VOOR OUDERS
  (29-01-2004)

 


 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa