www.simea.nl/links/index-links.html

Links → Home  

print

Staat wat u zoekt niet op de Siméa-website? Dan bieden de onderstaande websites in de auditief-communicatieve sector misschien uitkomst.

logo dovenschap

Dovenschap
Dovenschap richt zich met haar activiteiten op doven en/of gebarentalige mensen, en direct betrokkenen als partners, kinderen en/of ouders. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek.
www.dovenschap.nl

logo feapdaFEAPDA
The European Federation of Associations of Teachers of the DEAF is een groep docenten uit het dovenonderwijs vanuit Europa.
www.feapda.eu

logo fenacFENAC
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
www.fenac.nl

FOlogo fodokDOK
Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen
www.fodok.nl

FOSSlogo foss
Nederlandse Fedeatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden.
www.stichtinghoormij.nl

Hoortest
Hoort u wel goed? Op www.hoortest.nl kunt u uw gehoor controleren. Er bestaan ook interactieve gehoortesten voor jongeren (www.oorcheck.nl) en kinderen (www.kinderhoortest.nl).
www.hoortest.nl

Kennisnet: Sociale media in het so
Hoe leer je kinderen in het speciaal onderwijs de do's en don'ts van sociale media? Hoe kunnen deze scholen digitale media inzetten om leerlingen van 4 tot ...
socialemediainhetso.kennisnet.nl

LECSO
Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs is een vereniging voor scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4.
www.lecso.nl

logo huMaster Dovenstudies/Eerstegraads Leraar Nederlandse Gebarentaal (HU)
www.hu.nl

Copyright 2003-2019 Siméa