Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Links

print

Staat wat u zoekt niet op de Sima-website? Dan bieden de onderstaande websites in de auditief-communicatieve sector misschien uitkomst.

logo fodokFODOK
Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen
www.fodok.nl

logo fenacFENAC
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
www.fenac.nl

logo wecraadWEC-raad
De vereniging WEC-raad heeft tot doel: het behartigen van de inhoudelijke onderwijskundige belangen van het speciaal onderwijs zoals dat vorm krijgt in de scholen, de instellingen en de REC's in de vier clusters van het domein van de WEC, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
www.wecraad.nl

logo alcohol en drugs in beeldAlcohol en drugs in beeld
Een website in woord, beeld en gebaar over alcohol, drugs, gokken en verslaving. Speciaal voor doven en slechthorenden
www.alcoholendrugsinbeeld.nl

OPCI staat voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatieopci.jpg
OPCI is een ontmoetingscentrum voor CI-dragers en diegenen die een CI overwegen. En voor ouders met kinderen die een CI dragen of overwegen.
www.opci.nl

Cochleaire Implantatie Amsterdam
Website van het samenwerkingsverband voor Cochleaire Implantatie in Amsterdam
www.ci-amsterdam.com

Website van het Cochleair Implantant centrum Nijmegen/Sint-Michielsgestel www.cochleaireimplant.nl

logo dovenschapDovenschap
Dovenschap (voorheen: Dovenraad, NEDO)
www.dovenschap.nl

logo feapdaFEAPDA
FEAPDA is de Europese vereniging van de landelijke verenigingen op het gebied van auditief beperkten.
Het congres 2007 vond plaats van 19 tot 21 oktober in Friedberg met als thema:Cochleaire implanten- veranderingen in het onderwijs
www.feapda.org

logo fossFOSS
FOSS (Ned. Fed. van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden)
www.foss-info.nl

Hoortest
Hoort u wel goed? Op www.hoortest.nl kunt u uw gehoor controleren. Er bestaan ook interactieve gehoortesten voor jongeren (www.oorcheck.nl) en kinderen (www.kinderhoortest.nl).
www.hoortest.nl

 

 

print

Kennisnet Speciaal Onderwijs
Kennisnet Speciaal Onderwijs is het nieuwe portaal met achtergrondinformatie en verwijzingen voor het SO. U vindt hier o.a. een community waar mensen werkzaam in het SO ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen (http://www.digischool.nl/so/community).
speciaalonderwijs.kennisnet.nl

Kennisnet orthotheek
De orthotheek biedt docenten en begeleiders een overzicht van achtergrondinformatie, instanties en materialen op het gebied van de leerlingzorg. Er is een versie voor PO en een versie voor VO. Vanuit deze link naar de orthotheek PO kunt u doorklikken naar de VO versie.
leerlingzorgpo.kennisnet.nl/orthotheek

logo huMaster Dovenstudies/Eerstegraads Leraar Nederlandse Gebarentaal (HU)
www.hu.nl

logo nvvsNVVS
(Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)
www.nvvs.nl

logo ouders aan zetOuders aan zet
Platform en stem voor individuele ouders van kinderen met een beperking, ongeacht om welke beperking het gaat.
www.oudersaanzet.nl/

Rec Holland Flevoland
www.rec2holland-flevoland.nl/

logo plotsdoofStichting Plotsdoven
www.stichtingplotsdoven.nl

Stichting Register Tolken Gebarentaal
De Stichting Register Tolken Gebarentaal registreert alle erkende en gediplomeerde Tolken Gebarentaal en Schrijftolken in Nederland. Veel geregistreerde tolken die hun bereikbaarheidsgegevens hebben gepubliceerd, kunnen ook rechtstreeks voor een tolkopdracht worden benaderd.
www.stichtingrtg.nl

logo weet alWeetal
Informatie voor dove en slechthorende jongeren over intimiteit, seksualiteit en relaties.
www.weetal.nl

Werkpadwerkpad
Informatie over werk zoeken en behouden voor mensen die minder goed kunnen horen of zien, esm of autisme hebben.
www.werkpad.nl

Werknemer in opleidingwio
Leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben ondersteuning nodig bij de voorbereiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Werknemer in opleiding helpt scholen om deze leerlingen een perspectiefvolle plaats te geven op de arbeidsmarkt en brengt een vervolgopleiding MBO-1 of beroepsbegeleidend onderwijs dichterbij.
www.werknemerinopleiding.nl

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2018 Siméa