Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Links

print

Staat wat u zoekt niet op de Siméa-website? Dan bieden de onderstaande websites in de auditief-communicatieve sector misschien uitkomst.

logo dovenschap

Dovenschap
Dovenschap richt zich met haar activiteiten op doven en/of gebarentalige mensen, en direct betrokkenen als partners, kinderen en/of ouders. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek.
www.dovenschap.nl

logo feapdaFEAPDA
The European Federation of Associations of Teachers of the DEAF is een groep docenten uit het dovenonderwijs vanuit Europa.
www.feapda.eu

logo fenacFENAC
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
www.fenac.nl

FOlogo fodokDOK
Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen
www.fodok.nl

FOSSlogo foss
Nederlandse Fedeatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden.
www.stichtinghoormij.nl

Hoortest
Hoort u wel goed? Op www.hoortest.nl kunt u uw gehoor controleren. Er bestaan ook interactieve gehoortesten voor jongeren (www.oorcheck.nl) en kinderen (www.kinderhoortest.nl).
www.hoortest.nl

Kennisnet: Sociale media in het so
Hoe leer je kinderen in het speciaal onderwijs de do's en don'ts van sociale media? Hoe kunnen deze scholen digitale media inzetten om leerlingen van 4 tot ...
socialemediainhetso.kennisnet.nl

LECSO
Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs is een vereniging voor scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4.
www.lecso.nl

logo huMaster Dovenstudies/Eerstegraads Leraar Nederlandse Gebarentaal (HU)
www.hu.nl

 

 

print

opci

OPCI
OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen.

Passend onderwijs
Informatie over Passend Onderwijs vanuit de overheid.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

logo poraad

PO-raad
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO).
www.poraad.nl

sprong vooruit

Sprong Vooruit
Sprong Vooruit ontwikkelt leerlijnen en leermiddelen voor dove en slechthorende leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Toegespitst op de eigenheid van de leerlingen.
www.sprongvooruit.nl

hoormijStichting Hoormij
Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook voor ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de hoofdtaken. Stichting Hoormij is een federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong.
www.stichtinghoormij.nl

logo plotsdoofStichting Plotsdoven
De Stichting Plotsdoven en Laatdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.
www.stichtingplotsdoven.nl

rtgStichting Register Tolken Gebarentaal
De Stichting Register Tolken Gebarentaal registreert alle erkende en gediplomeerde Tolken Gebarentaal en Schrijftolken in Nederland. Veel geregistreerde tolken die hun bereikbaarheidsgegevens hebben gepubliceerd, kunnen ook rechtstreeks voor een tolkopdracht worden benaderd.
www.stichtingrtg.nl

Werkpadwerkpad
Informatie over werk zoeken en behouden voor mensen die minder goed kunnen horen of zien, esm of autisme hebben.
www.werkpad.nl

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa