Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Vragen over de indicatiestelling → Veelgestelde vragen en antwoorden Passend Onderwijs  → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print


 

Wat verandert er na 1 augustus 2014 aan de indicatiestelling?
Antwoord: Na het vaststellen van de ernst van de stoornis wordt door de trajectbegeleider in overleg met de ouders, de leerling en de school de onderwijsbehoefte bepaald. Dit leidt tot een advies aan de Commissie van Onderzoek over het onderwijsarrangement dat de leerling nodig heeft.
Terug naar boven

 

Blijven indicatiecriteria van toepassing bij de toelaatbaarheidbepaling voor cluster 2?
Antwoord: Ja, de huidige landelijke criteria blijven vooralsnog gelden.
Terug naar boven

 

Komen er minder zware indicatiecriteria om voor een licht onderwijsarrangement in aanmerking te komen?
Antwoord: Nee, voor de toelaatbaarheid tot cluster 2 moet er sprake zijn van een ernstige auditieve en/of taalspraakstoornis. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte wordt een onderwijsarrangement toegekend door de Commissie van Onderzoek. 
Terug naar boven

 

Moet een leerling geïndiceerd zijn voor vroegtijdige hulp?
Antwoord:Het is en blijft altijd mogelijk voor het regulier onderwijs om consultatie en advies te vragen bij cluster 2 bij vragen of zorgen over een leerling.
Terug naar boven

 

"Wat gebeurt er met de LGF beschikking van mijn zoon. Deze is geldig tot 1 augustus 2015. De ondersteuning is nu goed geregeld, blijft dit zo?"
Antwoord:
Met de invoering van de wet passend onderwijs per 1 augustus 2014 wordt de onderwijsbehoefte van uw zoon leidend voor het bepalen van de ondersteuning door cluster 2. Er wordt ook gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van de school waar uw zoon zit. Dit samen vormt een totaal aanbod vanuit cluster 2. Het aanbod wordt afgestemd met u als ouders en met de school van uw kind met als uitgangspunt "ondersteuning op maat". Het kan dus zijn dat de invulling van de rugzak nu, verschilt met de invulling na invoering van passend onderwijs.

Door de verandering in wetgeving vervalt de beschikking van uw zoon op 1 augustus 2014. Vanuit cluster 2 wordt gewerkt aan een overgangsregeling voor de leerlingen die al voor 1 augustus 2014 een beschikking hadden. Bekijk het overzicht van de overgangsregeling beschikkingen LGF.
Terug naar boven


"Wie bepaalt straks, bij de invoering van passend onderwijs, wat mijn kind aan ondersteuning krijgt en welke invloed heb ik hier als ouder op?"
Antwoord:
De Commissie van Onderzoek bepaalt welk aanbod uw kind krijgt op grond van de onderwijsbehoefte van het kind. Om dat te kunnen bepalen is overleg met de ouders en de school van het kind een voorwaarde. De uitspraak van de Commissie van Onderzoek is bindend. Ouders kunnen er wel bezwaar tegen maken. Als het helemaal niet lukt om er samen met de instelling uit te komen, zal uiteindelijk de rechter een beslissing nemen.

Als het aan de instellingen ligt komt het niet zo ver en wordt er op een zorgvuldige manier, samen met de ouders en de school gekeken, wat het kind nodig heeft van cluster 2 en is het voor iedereen duidelijk waarom de Commissie van Onderzoek een bepaalde beslissing neemt.

 

 

Terug naar overzicht: vragen en antwoorden Passend Onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa