Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Meer informatie voor ouders → Veelgestelde vragen en antwoorden Passend Onderwijs  → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Waar kunnen ouders terecht voor meer informatie over passend onderwijs?

Ouderinformatiepunt 5010
Bij het ouderinformatiepunt 5010 kunnen ouders terecht met alle vragen over onderwijs. Ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen er ook voor informatie terecht. Ze kunnen hiervoor mailen of gratis bellen naar 0800-5010.
Voor passend onderwijs is binnen 5010 een extra website gerealiseerd: www.steunpuntpassendonderwijs.nl.
Ouders kunnen hier terecht met alle vragen over passend onderwijs. Bijvoorbeeld een vraag over de schoolplaatsing van hun kind dat extra ondersteuning nodig heeft, over de invulling van extra ondersteuning en begeleiding, over medezeggenschap in passend onderwijs en over de manier waarop ouders zelf ondersteund kunnen worden.
De informatie over passend onderwijs binnen 5010 wordt verzorgd door Balans, CG-Raad en Platform VG.

Meer informatie
www.foss-info.nl: Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden.

www.fodok.nl: Nederlandse Federatie van ouders van dove kinderen.

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa