www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/simeafilms/

SiméaFilms → Toolkit en praktijkvoorbeelden  → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

In deze map staat divers beeldmateriaal vanuit Siméa en andere handige websites.


Posters


Website met filmpjes van Opstap. Ervaring TOS.

http://tostv.nl/studio-tos/


Vier filmpjes over TOS op het MBO:

Vanuit de leerling: Redsley: https://vimeo.com/160246682

Vanuit de docent: Niels: https://vimeo.com/160340786

Vanuit de ambulant dienstverlener: Monique: https://vimeo.com/160340799

Overkoepelend filmpje: https://vimeo.com/159507428


Filmpje Meedoen

Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving.
Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.

Deze film over geïntegreerd onderwijs is een initiatief van LECSO, de PO-Raad, de VO-raad.

https://youtu.be/MG2mXgJeqrI


Medium Onderwijssetting

Passend Onderwijs zorgt dat de dienstverlening aan cluster 2 leerlingen beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van het reguliere onderwijs. Dit is bijvoorbeeld te realiseren met een medium onderwijsarrangement. De cluster 2 school werkt hierbij nauw samen met een school voor regulier onderwijs. Hieronder vindt u drie voorbeelden van hoe een Medium Onderwijssetting in de praktijk te realiseren is.

Het eerste filmpje geeft een voorbeeld in het voortgezet onderwijs, zoals gerealiseerd door het Auris College in Utrecht en het Koningin Wilhelmina College in Culemborg.

Het tweede filmpje geeft twee voorbeelden van hoe een Medium Onderwijssetting in het basisonderwijs vormgegeven kan worden. De film geeft een impressie van basisschool De Rode Schouw in Halsteren in samenwerking met Auris Dienstverlening en van basisschool De Schalm in Vught in samenwerking met Kentalis Talent.

 

 

Copyright 2003-2019 Siméa