www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toelating/toelaatbaarheid/

Toelaatbaarheid → Algemene informatie  → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

(aug 2017) In de nieuwe Richtlijn Toelaatbaarheidsbepaling beschrijven de instellingen de verbeterde werkwijze bij het bepalen van de toelaatbaarheid voor ondersteuning of speciaal onderwijs aan leerlingen die doof, doofblind, slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Dit is de tweede versie van de Richtlijn. De wijzigingen in vergelijking met de vorige versie van maart 2017 staan hier beschreven.

De richtlijn bestaat uit de onderdelen A, B en C.

Onderdeel A: Werkwijze om de toeltaatbaarheid te bepalen
In onderdeel A wordt aangegeven:

  • Welke gegevens nodig zijn om de onderwijsbehoefte van de leerling vast te kunnen stellen,
  • Welke aspecten een rol spelen bij de onderbouwing van de ondersteuningsvraag door de reguliere school.

Onderdeel B: Ernstmaat voor de te onderscheiden subgroepen
In onderdeel B is opgenomen met welke gegevens de ernst van de stoornis kan worden aangetoond.

Onderdeel C: Handreikingen
In Onderdeel C zijn handreikingen opgenomen over informatie die van belang is bij het bepalen van de onderwijsbehoefte: Onderwijskundige informatie, logopedische informatie en gegevens relevant voor dove, doofblinve of slechthorende leerlingen.

Voor wie?
De Richtlijn is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en andere professionals in het PO, VO en MBO, die betrokken zijn bij het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen met gehoorproblemen en problemen met taal, spraak en communicatie. De richtlijn is tevens relevant voor professionals betrokken bij diagnostiek en/of behandeling van kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen.

Voor meer informatie of toelichting: stel uw vraag aan het aanmeldpunt van de instelling in uw regio of via info@simea.nl

 

brochure

Bekijk de brochure Richtlijn Toelaatbaarheid...

 

 

 

 

 

Copyright 2003-2019 Siméa