Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Nieuwsberichten Passend Onderwijs 2011 → Nieuwsberichten Passend Onderwijs 2014 en eerder  → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Siméa samenvatting Wetsvoorstel Passend Onderwijs 
(08-12-2011) Via deze link download u een samenvatting van het wetsvoorstel Passend Onderwijs met daarin expliciet de veranderingen voor cluster 2. De besturen van de cluster 2 scholen bereiden een reactie voor. De behandeling door de Tweede Kamer zal begin volgend jaar plaatsvinden. De datum waarop de Kamer het wetsvoorstel bespreekt is op dit moment nog niet bekend Meer lezen

Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs november 2011
(08-12-11) Bekijk hier de speciale Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs. lees meer

Nieuwsbrief Pasklaar
(14-11-11) Het project Passend Onderwijs, PASklaar genoemd, kent een aantal deelprojecten. Regelmatig verschijnt er een Nieuwsbrief over de stand van zaken. De leden van Simea krijgen de Nieuwsbrief Passend Onderwijs rechtstreeks toegestuurd. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door dit kenbaar te maken via info@simea.nl

Afstemming met regionale samenwerkingsverbanden.
(14-11-11) De Nieuwsbrieven worden vanaf november ook toegestuurd aan de regionale samenwerkingsverbanden van het primair en voortgezet onderwijs om hen over de ontwikkelingen in cluster 2 te informeren. Cluster 2 valt wel is waar buiten de regelingen zoals die gaan gelden voor cluster 3 en 4 maar een heel groot deel van de leerlingen die door cluster 2 begeleid worden volgen regulier onderwijs. Dat zal in de toekomst ook zo blijven. Daarom is een goede afstemming op de ontwikkelingen in het regulier onderwijs van belang.

Bijeenkomsten Simea Project Passend Onderwijs
(14-11-11) De deelprojectgroepen Toelaten tot Handelen en Onderwijsarrangementen hebben de eerste adviezen aan de besturen gegeven. Lees meer...

Documenten deelproject kwaliteit.
(14-11-11) De deelprojectgroep kwaliteit heeft medio dit jaar een aantal documenten gepubliceerd.
lees meer...

 Kadernotitie Afbakening en afstemming landelijk speciaal onderwijs en regionaal (speciaal) onderwijs, herziene versie oktober 2011
(14-11-11) In deze notitie heeft het bestuur van de Stichting Siméa, samen met de directeuren van het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen (VIVIS Onderwijs) het kader aangegeven hoe de afstemming met het regulier onderwijs er in grote lijnen uit zal zien vanaf 2013. Cluster 1 en 2 vormen dan het landelijk speciaal onderwijs, met een eigen wettelijke regeling. lees meer...

Commissie ESM
(14-11-11) Het bestuur heeft besloten om een commissie ESM in te stellen. Deze commissie krijgt de opdracht om de vraagstellingen die er liggen bij de toelating tot cluster 2 en het onderwijs en de begeleiding aan deze leerlingen helder in beeld te brengen en het bestuur hierover te adviseren. Naar verwachting zal deze commissie begin volgend jaar van start gaan.

Wetgevingstraject Passend Onderwijs
(14-11-11) Het wetgevingstraject kent twee grote heikele punten: Het wetsvoorstel en de bezuinigingsmaatregelen op het speciaal onderwijs. lees meer...

EPCO: Discussiebijeenkomst rol leraar in Passend onderwijs
(09-09-11) De ECPO organiseert op 28 september een discussiebijeenkomst met onder meer leraren over hun rol bij Passend onderwijs. De bijeenkomst vindt plaats in De Balie in Amsterdam, van 15:30 u. tot 17:30 u. Lees meer...

Behandeling tussenrapportage Passend Onderwijs in de Kamer op 29 juni j.l.
(30-06-11) Lees meer... over de punten die van belang zijn voor cluster 2.

Persbericht Simea: Auditief en communicatief beperkte leerlingen dupe van bezuinigingen op Passend Onderwijs
(28-06-11) Lees hier het bericht...

Reactie Siméa op de tussenrapportage Passend Onderwijs
(23-06-11) De minister stuurde op 17 juni j.l. de tussenrapportage Passend Onderwijs naar de Tweede Kamer. Lees hier de reactie van Siméa...

Brief juni 2011 tussenrapportage voortgang Passend Onderwijs
(20-06-11) Op 17 juni 2011 werd de brief van de Minister van OCW naar buiten gebracht.
Bekijk hier hele brief...
Lees hier een samenvatting van de brief...
Wat betekent dit voor Cluster 2? Meer lezen...

Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs juni 2011
(20-06-11) Bekijk hier de speciale Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs. Nieuwsbrief lezen...

Nieuwe Siméa-brochure Onderwijs en Ambulante Begeleiding in Cluster 2
(01-06-11) Scholen en leden van de vereniging krijgen de brochure binnenkort toegestuurd. Download hier de brochure...

ECPO adviseert over wetsvoorstel Passend onderwijs
(20-05-11) Lees meer...

ECPO brengt geen advies uit over Cluster 2
(20-05-11) Lees meer...

ChristenUnie stelt kritische vragen aan de Minister
(20-05-11) Nu blijkt dat de cijfers waar de Minister haar beleid op heeft gebaseerd ver overtrokken lijken te zijn,... Lees meer...

Berichtgeving cijfers Kabinet verduidelijken groei aantal zorgleerlingen
(11-05-11) Deze week stond er een artikel in de Volkskrant dat het kabinet de groei van het aantal zorgleerlingen sterk heeft overdreven. Lees meer...

Passend Onderwijs
(19-04-11) In de brief van de Minister aan de Kamer d.d. 13 april staat vermeld dat de structurele bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs start in 2013 met de eerste trance van 100 miljoen. Lees meer...

Notitie afbakening en afstemming landelijk speciaal onderwijs en regionaal (speciaal) onderwijs
(19-04-11) In deze notitie geven Siméa (cluster 2) en VIVIS Onderwijs (cluster 1) een eerste aanzet tot afbakening en afstemming tussen het landelijk speciaal onderwijs en het regionaal georganiseerd (speciaal) onderwijs na invoering van Passend Onderwijs. Lees meer...

Passend Onderwijs bezuinigingsmaatregelen vertraagd
(14-04-11) Het is teveel en het gaat te snel! Dit was het protest van het hele onderwijsveld. We hebben ons er gezamenlijk voor ingezet. Het was niet voor niets! Lees meer...

Minister luistert met aandacht naar leerlingen Kentalis
(12-04-11) Dove leerlingen, ouders, directie en bestuur uiten hun zorgen over de draconische bezuinigingen. Lees meer...

Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs maart 2011
(25-03-11)  Bekijk hier de speciale Siméa Nieuwsbrief Passend Onderwijs. Nieuwsbrief lezen...

Reactie besturen Simea op internetconsulatie Wetsvoorstel Passend Onderwijs
(08-03-11) De besturen van de scholen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen... lees meer....

Voorbeelden om te reageren op het wetsvoorstel Passend Onderwijs
(03-03-11) Speciaal voor medewerkers van de scholen in cluster 2. Lees meer...

Voorbeelden voor ouders van reacties op de internetconsultaties
(03-03-11) Lees meer...

Siméa is ook tegen bezuiningen Passend Onderwijs
(01-03-11) Siméa steunde de actie die gistermiddag in Amsterdam gevoerd werd tegen de bezuinigingen Passend Onderwijs. Verschillende woordvoerders Onderwijs uit de Tweede Kamer riepen op tot actie tegen de bezuinigingen op het Passend Onderwijs. Vertegenwoordigd waren Groen Links, Christen Unie, D66, SP en PvdA.

Persbericht FODOK en FOSS: Leerling met hoor] of spraaktaalproblemen kind van de rekening
(01-03-11) Lees meer...

Siméa is ook tegen bezuiningen Passend Onderwijs
(28-02-11) Siméa steunt de actie die vanmiddag in Amsterdam gevoerd wordt tegen de bezuinigingen Passend Onderwijs. Meer lezen...

(21-02-11) Kamer stemt in met bezuinigen op speciaal onderwijs
Actie tegen de bezuinigingsvoorstellen: lees meer...
De debatten: lees meer...
De stemming: lees meer...
De impact: lees meer...
Hoe nu verder: lees meer
Toekomstperspectief: lees meer
Lees hele artikel...

Vervolg debat Passend Onderwijs
(17-02-11) Kamer debateert vandaag donderdag 17 februari verder over Passend Onderwijs. De Kamer roept de Minister President naar de Kamer in een laatste poging de bezuiniging van 300 miljoen op het speciaal onderwijs ongedaan te maken. Meer nieuws hierover volgt...

Algemeen overleg Tweede kamer
(17-02-11) Op 16 februari vond in tweede delen een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen plaats over de beleidsvoornemens Passend onderwijs. Meer lezen...

Uitgesproken EO besteedde dinsdagavond aandacht aan onrust rond aangekondigde bezuinigingen
(16-02-11) Een portret van drie leerlingen van de Guyotscholen die door de bezuinigingsplannen worden getroffen. Bekijk het fragment...
Ook reageren op de plannen van de Minister? Dat kan op www.internetconsultatie.nl.

Siméa is tegen de bezuinigingen op Passend Onderwijs
(15-02-11) Morgen debatteert de Kamer met de Minister over de voorgenomen bezuinigingen Passend Onderwijs. Siméa stuurde de Minister een brief met daarin een overzicht van de impact die haar plannen hebben op het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en communicatieve beperking. Lees hier de brief van Siméa...

Vanavond besteedt EenVandaag aandacht aan bezuinigingen Cluster 2eenvandaag
(09-02-11) EenVandaag heeft opnames gemaakt in Tilburg over een slechthorende leerling die begeleidt wordt door school De Spreekhoorn. Lees meer...

NOS Nieuws: Grote opkomst bij protest tegen bezuiniging speciaal onderwijsprotest
Artikel Volkskrant 10 feb '11: Woede over korten Passend Onderwijs
RTV Utrecht:
U in de Wijk op bezoek bij school De Taalkring in Utrecht
Omroep Vlaardingen:
interview met senior beleidsmedewerker van Siméa: Gerda Egtberts

FOSS-actie tegen bezuinigingen op onderwijs
(09-02-11) De FOSS heeft de minister deze brief gestuurd. Samen met de FODOK verstuurt de FOSS vandaag bovendien dit persbericht.
Als ouder van een kind met hoor- of spraaktaalproblemen, kunt u ook protesteren tegen deze bezuinigingen. U leest hier hoe u dit kunt doen.

Volg het debat in Nieuwspoort live! nieuwspoort
(08-02-11) Op dinsdag 8 februari vindt van 12.00 tot 13.15 uur en politiek debat plaats over de voorgenomen bezuinigingen op het passend onderwijs (en dus het meest op speciaal onderwijs).
Het debat is georganiseerd door ouders, werknemers en werkgevers.
Volg hier de live-uitzending.

wijzijnverbijsterd.nl
(08-02-11) Nieuwe blogsite, gemaakt door collega's uit cluster 3 met verschillende commentaren, reacties, ingezonden stukken. www.wijzijnverbijsterd.nl

Persbericht Siméa: Onderwijs aan dove, doofblinde en ernstig slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taalstoornissen in gevaar
(03-02-11) Lees hier het persbericht...

Simea: extra nieuwsbrief in verband met aangekondigde bezuinigingen
(03-02-11) Lees hier de extra nieuwsbrief.
In het vervolg ook de nieuwsbrief ontvangen? Klik hier.

Siméa: Brandbrief aan de minister
(02-02-2011) Lees hier de brief die namens de besturen Cluster 2 naar minister Van Bijsterveldt is gestuurd.

Siméa: Brief van de Minister over Passend Onderwijs.
(31-01-11) De Minister heeft vandaag haar plannen over Passend Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Meer lezen...

Passend onderwijs en de doelgroep van cluster 2
(24-01-11
) De expertise van het onderwijs in cluster 2 is gericht op leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Meer lezen...

Passend Onderwijs en de budgetfinanciering voor cluster 2 onder de aandacht van politici
(17-01-11) Een delegatie van het bestuur van Siméa heeft woensdag 12 januari jl. met Kamerleden van verschillende politieke partijen gesproken. Meer lezen...

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2020 Siméa