Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Kwaliteit Onderwijs en Begeleiding → Documenten Procesbeschrijving en Kwaliteitsindicatoren  → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

De instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen geeft zeer specialistisch onderwijs.

Communicatie, taal en toegang tot informatie vormen de rode draad in het onderwijsprogramma. Ook is er specifieke aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de relatief kwetsbare doelgroep.

Naast het bieden van specialistisch onderwijs geven medewerkers van de instelling ondersteuning en begeleiding aan leerlingen in het reguliere onderwijs.

Om de kwaliteit van dit specialistische onderwijsprogramma te borgen en verder te ontwikkelen zijn de volgende basisdocumenten opgesteld.

  • Een beschrijving van de kern van het cluster 2 onderwijs in de algemene herziene brochure 'Passend Onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis'
  • Documenten waarin per onderscheiden subdoelgroep (Doof/slechthorend, Taalontwikkelingsstoornis, Meervoudige gehandicapt, Doofblind) een procesbeschrijving van het pedagogisch en didactisch handelen wordt gegeven en kwaliteitsindicatoren worden benoemd voor het onderwijs aan de betreffende doelgroep. Bekijk deze beschikbare deeldocumenten.

De kwaliteitsindicatoren zijn ook gekoppeld aan de beschrijving van de onderwijsarrangementen. De onderwijsarrangementen zijn beschikbaar op de website.

Ontwikkelingen, nieuwe inzichten, goede praktijkervaringen binnen het onderwijs en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek kunnen resulteren in aanpassing of toevoegingen aan de kwaliteitsindicatoren.

Op de website van Siméa is altijd de meest recente versie van het document beschikbaar.

Kwaliteit en kwaliteitsborging is voor de instellingen een belangrijk speerpunt dat voortdurend aandacht heeft. de kwaliteitsindicatoren worden inhoudelijk en organisatorisch in de kwaliteitssystemen van de instellingen geïntegreerd. 

De expertise en deskundigheid wordt landelijk, op Siméa niveau, gebundeld en geborgd. Op landelijk niveau worden afspraken gemaakt over het gewenste kwaliteitsniveau en de verantwoording.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa