www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/deelprojecten-passend-onderwijs-links.html

Informatie over toeleiden en arrangeren → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Richtlijn Toelaatbaarheid

Referentieniveaus TOS en Nederlands (nieuw!)

Overzicht aanpassingen toetsen en examens V(S)O/MBO

Brochures

Toelatingbrochure tlbh

Algemene informatie

Aanmeldpunten en leslocaties

Toelaatbaarheidsbepaling

Handreiking TOS bij meertaligheid

Vragenlijst signaleren taal- en/of spraakproblemen

Notitie “een goed besluit is een gezamenlijk besluit”

Notitie Partners in passend Onderwijs

Onderwijsarrangementen

Algemene informatie

Onderwijsarrangementen uitgewerkt

Onderwijsarrangementen in het MBO

Filmpje voorbeelden medium onderwijssetting

Toolkit en praktijkvoorbeelden

Handreikingen 

Beeldmateriaal

Lesmateriaal

Stel uw vraag...

Copyright 2003-2019 Siméa