www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/brochures-po/

Brochures Passend Onderwijs → Passend Onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

  • Richtlijn Toelaatbaarheid (aug 2017)
    Richtlijn voor de toelaatbaarheidsbepaling voor ondersteuning of het onderwijs voor leerlingen die doof, slechthorend of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

 

brochure toelaatbaarheid brochure ic

 

 

Brochure PO

 

 

 

Brochure van vraag

 

 

Brochure info ouders

 

 

Brochure herinrichting

 

 


Copyright 2003-2019 Siméa