Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Informatie over toeleiden en arrangeren

print

Richtlijn Toelaatbaarheid

Referentieniveaus TOS en Nederlands (nieuw!)

Overzicht aanpassingen toetsen en examens V(S)O/MBO

Brochures

Toelatingbrochure tlbh

Algemene informatie

Aanmeldpunten en leslocaties

Toelaatbaarheidsbepaling

Handreiking TOS bij meertaligheid

Vragenlijst signaleren taal- en/of spraakproblemen

Notitie “een goed besluit is een gezamenlijk besluit”

Notitie Partners in passend Onderwijs

Onderwijsarrangementen

Algemene informatie

Filmpje voorbeelden medium onderwijssetting

Toolkit en praktijkvoorbeelden

Handreikingen 

Beeldmateriaal

Lesmateriaal

Stel uw vraag...

 

Algemene informatie

print

stroommodel cl2

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat een leerling niet langer een rugzak (budget) krijgt, maar ondersteuning op maat ontvangt.

De instellingen (voorheen bekend als: cluster 2) hebben de opdracht om ondersteuning te bieden aan leerlingen die doof, doofblind, slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

De instellingen bieden maatwerk. De ondersteuning is afhankelijk van de onderwijs- en communicatiebehoefte van de leerling en de vragen van de reguliere school of mbo instelling.

Om dit te kunnen bepalen worden de ouders, de leerling zelf, de reguliere school en eventuele verwijzers nauw betrokken in het traject. Het overleg is erop gericht om tot overeenstemming te komen.

In de brochure Van Vraag naar Ondersteuning wordt het traject om tot een beslissing te komen, op hoofdlijnen beschreven.

Brochure Van Vraag naar Ondersteuning

brochure simea 2014

Kwaliteitbrochure

Algemene informatie

Documenten Procesbeschrijving en kwaliteitsindicatoren

Links

Instellingen
auris.nl

kentalis.nl
viertaal.nl
vituszuid.nl

Ouder organisaties
fodok.nl
foss.nl

 

Onderwijs organisatie
poraad.nl
         
rijksoverheid.nl
 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa