www.simea.nl/dossiers/algemeen-speciaal-onderwijs/protocol-aanpassing-omstandigheden-toetsen-examens/toetsen-en-examens-in-het-v-s-o.html

Overzicht toetsen en examens V(S)O → Toetsen en examens in het V(S)O en MBO  → Algemene veranderingen (speciaal) onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Leeswijzer

In het overzicht is informatie opgenomen over de doelstelling, de uitgangspunten, de reikwijdte en de werkwijze. In de bijlage bij het overzicht vindt u relevante achtergrond informatie.

Bijstellen

Het overzicht wordt indien daartoe aanleiding is aangepast. De meeste recente versie van het overzicht vindt u op deze website.

In september 2017 is het overzicht bijgesteld voor wat betreft de recente informatie over de omstandigheden bij toetsen en examens.

Er wordt gewerkt aan een digitale versie, voor alsnog is dat niet mogelijk en moet het document geprint en vervolgens handmatig worden ingevuld.

Veelgestelde vragen

In afstemming met het College van Examens maakte Siméa een overzicht van  veelgestelde vragen en antwoorden

Handleiding en overzicht

Eigenstandig wijzigingen aanbrengen in het document maakt het document ongeldig.

Copyright 2003-2019 Siméa