www.simea.nl/dossiers/algemeen-speciaal-onderwijs/protocol-aanpassing-omstandigheden-toetsen-examens/toetsen-en-examens-in-het-v-s-o.html

Overzicht Aanpassingen toetsen en examens vo → Toetsen en examens in het vo en mbo  → Algemene veranderingen (speciaal) onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Leeswijzer

In het Overzicht is informatie opgenomen over de doelstelling, de uitgangspunten, de reikwijdte en de werkwijze. In de bijlage bij het overzicht vindt u relevante achtergrond informatie.

Bijstellen

Het Overzicht wordt indien daartoe aanleiding is aangepast. De meeste recente versie van het Overzicht vindt u op deze website.

Handleiding en overzicht

Eigenstandig wijzigingen aanbrengen in het document maakt het document ongeldig.

Copyright 2003-2020 Siméa