www.simea.nl/dossiers/algemeen-speciaal-onderwijs/protocol-aanpassing-omstandigheden-toetsen-examens/handreiking-toetsen-en-examens-v-s-o.html

Handreiking toetsen en examens v(s)o → Toetsen en examens in het vo en mbo  → Algemene veranderingen (speciaal) onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Handreiking V(S)O voor beoordeling

 

 

Copyright 2003-2020 Siméa