www.simea.nl/dossiers/algemeen-speciaal-onderwijs/protocol-aanpassing-omstandigheden-toetsen-examens/handreiking-toetsen-en-examens-mbo.html

Handreiking toetsen en examens mbo → Toetsen en examens in het vo en mbo  → Algemene veranderingen (speciaal) onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Klik hier voor meer informatie...

Copyright 2003-2020 Siméa