www.simea.nl/dossiers/algemeen-speciaal-onderwijs/documenten.html

Documenten → Algemene veranderingen (speciaal) onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

brochure po

 

  • In het vakblad Van Horen Zeggen vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten.

Links

www.kennisnet.nl
Website van het Expertise centrum ict in het onderwijs

abonneren.rijksoverheid.nl
Nieuwsbrief ministerie OCW:

www.taalspraak.nl
Gezamenlijke website FENAC, Siméa, NVLF, Auris Zorg, Kentalis Zorg, NSDSK

www.poraad.nl
Website van de PO-raad

Copyright 2003-2019 Siméa