www.simea.nl/dossiers/algemeen-speciaal-onderwijs/berichten.html

Berichten → Algemene veranderingen (speciaal) onderwijs  → Dossiers  → Home  

print

Symposium ‘Meerder antwoorden mogelijk’
(08-09-11) Rotterdam, 21 september 2011. Het symposium gaat over het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Lees meer... Zie ook de flyer.

Dag van de leraar
(05-09-11) Op woensdag 5 oktober is de Dag van de leraar. Lees meer...

CG-raad: Protestmanifestatie
(05-09-11) Op maandag 19 september voeren de CG-Raad, de vakbonden en vele maatschappelijke organisaties actie in Den Haag. Lees meer...

Verplichte registratie incidenten op scholen
(03-08-11) Nieuwsbericht Ministerie OCW 08-07-2011 informatie voor SO, VSO en AB. Lees meer...

Maatschappelijke stage vanaf nieuw schooljaar een feit
(03-08-11) Nieuwsbericht Ministerie OCW 05-07-2011. Informatie voor VSO en AB. Lees meer...

Engels in het basisonderwijs
(03-08-11) Informatie voor SO en AB. Lees meer...

Roer gaat om in hoger onderwijs en onderzoek
(03-08-11) Nieuwsbericht ministerie OCW 01-07-2011. Informatie voor AB in MBO en VO. Lees meer...

Invoering centrale eindtoets Basisonderwijs
(03-08-11) Nieuwsbericht Ministerie OCW 01-07-2011. Informatie voor SO, VSO en AB. Lees meer...

Nieuws vanuit Inspectie onderwijs
(03-08-11) E-nieuws speciaal onderwijs - juni 2011. Lees meer...

Herziene uitgave brochure Auris: Kenmerkende taalaspecten bij personen met ASS
(20-05-11) Lees meer....

Vanaf 1 april ‘Niet pesten maar aanpakken!' op school
(01-04-11) Een op de vier kinderen wordt gepest. Lees meer...

Copyright 2003-2019 Siméa