www.simea.nl/congres/simeacongres-links.html

Siméacongres 2019 → Simeacongres  → Home  

print

11 & 12 april 2019.

Simeacongres 2019

 

Participatie is het thema van het Siméacongres 2019.
De Nederlandse regering heeft het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in juni 2016 geratificeerd. In de grondbeginselen wordt de "volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving" benoemd. Persoonlijke autonomie en inclusie zijn centrale begrippen.


Participatie betekent deelnemen, actief meedoen. Participeren in de maatschappij geeft voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Het vergroot de kansen op werk. En indirect heeft participatie een positieve invloed op de gezondheid.

Ons onderwijs en onze zorg zijn de ‘proeftuinen' voor de samenleving.
Welke aanpak is kansrijk, wat werkt als het gaat om het bevorderen van participatie? Wat zijn de behoeften hierin van de cliënt/leerling en zijn omgeving? Hoe kun je aansluiten bij de eigen mogelijkheden? Luisteren wij voldoende naar onze doelgroepen en hun ouders? Hebben wij dezelfde doelen en werken wij daartoe voldoende samen met leerlingen en cliënten?

Voor meer informatie; info@simea.nl

De inschrijving zal naar verwachting maandag 18 februari 2019 geopend.

 

 


Eerdere Siméa congressen

Informatie over de Siméa congressen: lees meer...

Copyright 2003-2019 Siméa