www.simea.nl/congres/simeacongres-links.html

Siméacongres 2019 → Simeacongres  → Home  

print

11 & 12 april 2019.

Participatie is het thema van het Siméacongres 2019.
De Nederlandse regering heeft het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in juni 2016 geratificeerd. In de grondbeginselen wordt de "volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving" benoemd. Persoonlijke autonomie en inclusie zijn centrale begrippen.


Participatie betekent deelnemen, actief meedoen. Participeren in de maatschappij geeft voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Het vergroot de kansen op werk. En indirect heeft participatie een positieve invloed op de gezondheid.

Ons onderwijs en onze zorg zijn de ‘proeftuinen' voor de samenleving.
Welke aanpak is kansrijk, wat werkt als het gaat om het bevorderen van participatie? Wat zijn de behoeften hierin van de cliënt/leerling en zijn omgeving? Hoe kun je aansluiten bij de eigen mogelijkheden? Luisteren wij voldoende naar onze doelgroepen en hun ouders? Hebben wij dezelfde doelen en werken wij daartoe voldoende samen met leerlingen en cliënten?

Ouders zijn belangrijk voor ons. Daarom worden de ouders dit jaar uitgenodigd om op donderdag het Siméacongres bij te wonen. Speciaal voor hen is er een masterclass georganiseerd: 'Samen in gesprek".

Op vrijdag is er in het programma een extra aanbod voor ambulante dienstverleners aan dove/slechthorende kinderen. Dit aanbod is te herkennen aan de * achter de titel van de sessie in het programma. Echter, deze onderdelen van het programma zijn niet uitsluitend toegankelijk voor ambulant dienstverleners!

Voor meer informatie; info@simea.nl

Gebruik deze link voor het inschrijfformulier.

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN! Het is mogelijk om naar Lunteren te komen en ter plekke in te schrijven. Meld je bij de infobalie aldaar en informeer aan welke sessies van je keuze je kunt deelnemen.

Simeacongres 2019

 

Op 2 en 3 april 2020 staat het volgende Siméacongres gepland!

 


Eerdere Siméa congressen

Informatie over de Siméa congressen: lees meer...

Copyright 2003-2019 Siméa