id: congres-2007 title: Congres 2007 oud excludeFromNav: False subject: description: Het thema voor het Siméacongres van 2007 is bekend! contributors: creators: Bureau effectiveDate: 2007/02/08 15:47:28.284 GMT+1 expirationDate: None language: rights: creation_date: 2006/10/26 15:39:29.669 GMT+2 modification_date: 2007/02/08 15:47:28.285 GMT+1 relatedItems: allowDiscussion: None Content-Type: text/html

26 & 27 april

Lang leve leren!


Het thema “Lang leve leren!” krijgt niet alleen vorm in lezingen over onderwijs en de onderwijspraktijk. Wij willen tijdens het congres ook bijvoorbeeld levenslang leren en vasthouden van kennis in organisaties aan de orde laten komen.


Naast de minilezingen die u van ons gewend bent, wordt bij voldoende animo van sprekers dit jaar voor het eerst de mogelijkheid geboden posterpresentaties te bezoeken.


Binnenkort volgt nadere informatie over het definitieve programma. Vanaf dat moment kunt u zich ook inschrijven voor het congres. Hiervoor kunt u terecht op deze website.


De foto's en handouts van het congres van 2006 kunt u nog steeds bekijken.


De Congrescommissie:

Nienke Daum, Annet de Klerk, Esther Kolen, Veronne Hendriks, Gerti Rijpma, Arie Terpstra & Carla Vernooij