Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Siméacongres 2017

print

Oproep sprekers Siméacongres

 

Het thema van het Siméacongres 2017 is:

Inzicht Uitzicht.

Met het thema “Inzicht ∞ Uitzicht” maakt Siméa de verbinding tussen onderwijs, zorg en het regulier onderwijs.

In toenemende mate vinden wij onze leerlingen en cliënten in reguliere settings. Wij werken als sector dan ook steeds meer samen met reguliere partners.

Wij leren van elkaar en verwerven nieuwe inzichten. Tegelijkertijd ontstaat er steeds meer zicht op vroege voorspellers, die ons inzicht geven. Inzicht in wat het best passende traject kan zijn voor onze leerlingen/cliënten.

Dit alles vraagt om kritisch kijken naar onze praktijken. Behouden en borgen wat goed is en vernieuwen waar onze cliënten en leerlingen beter van kunnen worden. Op het Siméacongres 2017 is er gelegenheid om nieuwe inzichten en uitzichten met elkaar te delen.

Na het succes van 2016 zullen de Masterclasses weer een belangrijke  plaats innemen in het programma. Ook nu zijn er weer masterclasses  met de laatste inzichten over onze doelgroepen Doof/sh – MG – TOS. Daarnaast zijn er ook masterclasses met andere onderwerpen die relevant zijn voor ons werkveld: onder andere Meertaligheid, Krachtgericht coachen en Co-teaching. Vanzelfsprekend is er in het congresprogramma 2017 ook weer veel ruimte voor bijdragen uit ons veld in de parallelsessies.

 

Heb je een voorbeeld van praktijken die aantoonbaar werken, interessante vernieuwingen, mooie nieuwe vormen van samenwerking, een leerrijk loopbaanverhaal van een leerling/cliënt, of een andere bijdrage die ons helpt om meer inzicht te verwerven in onze doelgroep? Deel je inzichten met een breed publiek van professionals en meld je aan als spreker!

 

Mail naar info@simea.nl of klik op de link voor het downloaden van het aanmeldformulier en de sprekersvoorwaarden.


 

 

Informatie eerdere Siméa congressen

Informatie over de Siméa congressen van 2015 en eerder kunt u hier vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Siméa innovatieprijs 2016

print

And the winner is....

MetaTaal

 


Dit jaar zijn er elf producten ingezonden voor de innovatieprijs 2016. Eén van de inzendingen voldeed niet aan de formele voorwaarden voor de prijs, namelijk dat deze voor 1 maart 2016 ontwikkeld en beschikbaar moet zijn. 

De jury, de redactie van het tijdschrift Van Horen Zeggen (VHZ),  heeft daarom tien inzendingen volledig beoordeeld.

De jury is onder de indruk van het aantal inzendingen en heeft waardering voor de inzet en creativiteit van alle makers. 

De jury heeft bij de beoordeling gelet op: het innovatieve karakter( o.a. of er al producten beschikbaar zijn die een bijdrage leveren aan verbetering van dezelfde problematiek of doelstelling), de meerwaarde voor de professional, de meerwaarde voor de cliënt, of het product aanspreekt, de mogelijkheid voor brede toepassing, creativiteit en bruikbaarheid in de praktijk.

De jury nomineert op basis van deze criteria de volgende drie producten voor de Siméa innovatieprijs 2016:

  • Leeshuis
  • Metataal
  • Spraaktaal Kids

 

Zie hier voor meer informatie over de Siméa Innovatieprijs.Siméa Innovatieprijs 2015

Traditiegetrouw werd ook dit jaar de Siméa innovatieprijs uitgereikt. Een deskundige jury heeft zich over de inzending gebogen. Dit jaar bestond de jury uit de redactie Van Horen Zeggen.

De Siméa innovatieprijs 2015 is gewonnen door de makers van Ervaar TOS:
Rob Landa, Angela van der Vliet en Hennie Shields.

2015 SIP

 

 

 

 

Fotograaf: Peter Strating

Ervaar Tos is een ervaringscircuit, ontwikkeld door Auris Dienstverlening Goes, met daarin een tiental opdrachten gericht op het ervaren van taalontwikkelingsstoornissen. Het circuit is bedoeld voor ouders, opvoeders, leerkrachten en begeleiders van kinderen met een TOS.

Het gaat om een goed doordacht product dat ingaat op de eigen ervaring van de professional, ouder en andere betrokkene bij een kind/leerling met TOS; mogelijk gemaakt dat het breed ingezet kan worden door het opnemen van het ervaringscircuit in een cursuscentrum; de spelsituaties gaan uit van volwassen ervaringen en zijn daarom erg aansprekend). Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2017
6 en 7 april in de Werelt te Lunteren

 
» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2016 Siméa