Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Simeacongres 2014

print

Bekijk hier de hand-outs van het congres.

Op 10 en 11 april  2014
in congrescentrum 'de Werelt' te Lunteren

Simeacongres 2014

Passend onderwijs: kiezen voor kansen

arrangeren, welbevinden, partnerschap

Waarom kiezen voor kansen?
Vanaf augustus 2014 gaat de wet op Passend Onderwijs in. Huidige structuren gaan veranderen. Deze veranderingen hebben invloed op de hele keten van onderwijs, zorg en diagnostiek. Nieuwe structuren zullen nieuwe mogelijkheden bieden.

Drie thema's
Rond de drie thema's arrangeren, welbevinden en partnerschap zijn er lezingen en workshops op het gebied van zorg, onderwijs en diagnostiek. 

Arrangeren: Hoe organiseren we de onderwijsarrangementen voor de kinderen en jongeren? Hoe richten we ze in? Wie hebben we daarbij nodig? Waar zit de kracht van de onderwijsarrangementen? Hoe zet cluster 2 de toon?

Welbevinden: Hoe staat het met het welbevinden van kinderen en jongeren met communicatieproblemen? Waar is actie nodig? Hoe zorgen wij dat het welbevinden van onze doelgroep ook in de toekomst gewaarborgd is? 

Partnerschap: Wat verandert het ingaan van Passend Onderwijs aan ons partnerschap in de keten zorg, diagnostiek en onderwijs? Hoe spelen wij goed in op de veranderende rol van ouders als partner?

Arrangeren, welbevinden en partnerschap worden belicht vanuit wetenschap en praktijk, met op de vrijdag de nadruk op het lichte en medium onderwijsarrangement. Ook is dan de uitreiking van de Simea-innovatieprijs 2014.

Passend onderwijs: samen geven wij het vorm vanuit zorg, onderwijs en diagnostiek.

Hand-outs Simeacongres 2014

 


 

Informatie eerdere Simeacongressen:

klik hier

 

 

 

 

 

 

 

meer informatie...

print

kiezenvoorkansen

 

Simea innovatieprijs 2014

Het wordt langzamerhand een traditie om op het Simeacongres de Simea Innovatieprijs uit te reiken.
Dit jaar is er voor gekozen om producten te beoordelen die:

een bijdrage leveren aan het welbevinden van de kinderen, cliënten en/of medewerkers.

Het thema is breed geformuleerd en daarmee breed interpreteerbaar om zoveel mogelijk vernieuwingen te kunnen vangen. Hoe duidelijker het product gericht is op het aspect ‘welbevinden’, hoe groter de kans dat er een nominatie uit voortvloeit.

De genomineerden voor 2014 zijn (in willekeurige volgorde):

  • Psycho-educatie ESM (Orion College West/ AG Bell)
  • Ouderparticipatie 2.0 (Auris Zorg)
  • Het Gebarenkasteel (Pento Vroegbehandeling)

Meer informatie over de Simea innovatieprijs...

 

 

 

 

 

Agenda

 

Simeacongres 2015
16 en 17 april
Congrescentrum De Werelt te Lunteren

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2014 Siméa