www.simea.nl/algemeen/nieuwsberichten-simea-2015/

Onderzoek effect gebaren bij oudere TOS leerlingen → Home  

print

literatuurlijst.

Literatuurlijst bij Nieuwsbericht Siméa nr.2 (2015)

> Bode, D., & Knoors, H. (2003). Het effect van het gebruik van gebaren op de woordproductie van kinderen met specifieke taalstoornissen. Van Horen Zeggen, 44(1), 4-9.

> Goldin-Meadow, S., & Alibali, M. (2013). Gesture's role in speaking, learning, and creating language. Annual Review of Psychology, 64, 257-283. doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143802

> van Berkel-van Hoof, L., Hermans, D., Knoors, H., & Verhoeven, L. (submitted). Benefits of augmentative signs in word learning: Evidence from children who are Deaf/Hard of Hearing and children with Specific Language Impairment.

> Voogt, M. (2009). Een gebaar: Zomaar een handbeweging of ook effectief? Het effect van het gebruik van ondersteuning met gebaren (NmG) op het begrip van de instructie bij kinderen met specifieke taalstoornissen.  Master thesis, Radboud University, Nijmegen.

> Weismer, S., & Hesketh, L. (1993). The influence of prosodic and gestural cues on novel word acquisition by children with Specific Language Impairment. Journal of Speech and Hearing Research, 36, 1013-1025.

> Wijkamp, I., Gerritsen, B., Bonder, F., Haisma, H., & van der Schans, C. (2010). Sign-supported Dutch in children with severe speech and language impairments: A multiple case study. Child Language Teaching and Therapy, 26(3), 273-286. doi: 10.1177/0265659009349983

>Kouwenberg e.a. (2008). Gestures en gebaren bij specifieke taalontwikkelingsstoornissen:een overzicht van de literatuur. Stem-, Spraak- en Taalpathologie. Vol. 16, 2008, No. 2, pp. 69-87.

 

Copyright 2003-2019 Siméa