Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

VOORTDUREND IN BEWEGING → Agenda  → Home  

print

In het kader van haar 180-jarig bestaan organiseert Viataal op 5 juni a.s het symposium "Voortdurend in beweging" Over veranderingen in zorg en onderwijs aan slechthorenden en doven.

 

“VOORTDUREND IN BEWEGING"


Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voltrekken zich steeds sneller. De overheid trekt zich terug, het zorgstelsel wordt gewijzigd, inclusie in het onderwijs is in opkomst, gebarentaal is maatschappelijk erkend, neonatale gehoorscreening is ingevoerd en cochleaire implantatie neemt een grote vlucht. Al deze ontwikkelingen hebben effect op de positie van dove en slechthorende mensen in onze samenleving. Van Viataal wordt voortdurende aanpassing aan deze ontwikkelingen en aan de hieruit volgende veranderingen in wensen van cliënten gevraagd.

Deze thematiek krijgt in het ochtendprogramma aandacht in een drietal bijdragen van internationale erkende deskundigen.

Prof. dr. Alys Young (Professor of Social Work Education and Research, University of Manchester, UK) spreekt over de gevolgen van neonatale gehoorscreening voor gezinnen met een slechthorend of doof kind en voor organisaties die deze gezinnen ondersteunen.

Prof. dr. Ben Bahan (Professor Department of Deaf Studies, Gallaudet University, USA) vervolgt met “Sensory orientations and sensory politics”. Zijn bijdrage richt zich op de gevolgen van maatschappelijke en technologische ontwikkeling voor de gemeenschap van doven en slechthorenden.

Prof. dr. Harry Knoors (Viataal Diagnostisch Centrum en Radboud Universiteit Nijmegen) sluit de ochtend af met een lezing over de kenmerken van een ondersteuningsaanbod voor slechthorende en dove kinderen dat als evenwichtig gekarakteriseerd kan worden.


In de middag zijn parallelsessies gepland.

Meer informatie vindt u op de website van Viataal

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa