www.simea.nl/agenda/vooraankondiging-22ste-landelijke-studiedag-ambulante-begeleiding.html

Vooraankondiging: 22ste landelijke studiedag Ambulante Begeleiding → Agenda  → Home  

print

Dagthema: De AB-er als Kameleon………!? Vrijdag 12 december 2008, Congreshotel De Werelt te Lunteren.

Vooraankondiging: 22ste landelijke studiedag Ambulante Begeleiding van Siméa.

 

Na de opening door de voorzitter van het AB-beraad zal de dag starten met een plenaire inleiding en forum o.l.v. Rob Boerman omtrent passend onderwijs,

 

"Wat vraagt het onderwijs aan ambulante begeleiding?"

 

In het forum zitten vertegenwoordigers vanuit het PO, VO  en MBO.

 

koffiepauze

Daarna wordt het ochtendprogramma voortgezet met een 1e ronde workshops.

 

Na de lunch:

Presentatie van  het zelfevaluatie instrument:

"Aantoonbare betere ambulante begeleiding"

ontwikkeld en toegelicht door Beekveld en Terpstra.

 

theepauze

Het tweede deel van het middagprogramma zal besteed worden aan de 2e ronde workshops.

 

De dag start om 9.30 (ontvangst met koffie) en zal om 16.00 worden afgesloten met een drankje en een hapje.

 

Een uitgebreid programma met inschrijfformulier ontvangen de diensten voor ambulante begeleiding eind oktober.  Geef dit door aan collega’s én reserveer deze dag alvast in uw agenda.

 

De conferentiecommissie:

Petra Oostdam, Karl Gerritse, Lau Smits, Peter Strating en Jan Wit

 

Voor meer info of toezending van het inschrijfformulier: j.wit@auris.nl

 

Copyright 2003-2019 Siméa