Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

VO zorgconferentie 2007  → Agenda  → Home  

print

Op vrijdag 30 maart 2007 organiseren het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescholen en Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg gezamenlijk de jaarlijkse VO-Zorgconferentie.

Plenaire presentaties van Hilde DeClercq en Colette de Bruin.
Hilde DeClercq is directeur van het Opleidingscentrum Autisme te Antwerpen (OCA)
Colette de Bruin is gezinsbegeleider bij autisme en gedragsdeskundige.

Daarnaast wordt er een breed palet van workshops aangeboden. De workshops hebben allen raakvlak met onderwijs aan leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs.

Datum en tijd:  Vrijdag 30 maart 2007, 9.30 - 16.00 uur.

Doelgroep: Allen die betrokken zijn bij zorg voor leerlingen in het algemeen en bij autisme in het bijzonder in het (speciaal) voortgezet onderwijs, voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Plaats :            's- Hertogenbosch, School voor de Toekomst 

Kosten:            ? 145,00 per persoon

Informatie en aanmelding: www.fontysoso.nl/vo-zorgconferentie

Tevens informatie bij Mirjam Brekelmans-van Eeten, secretariaat Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa