www.simea.nl/agenda/symposium-alle-taal-centraal.html

Symposium 'alle taal centraal' → Agenda  → Home  

print

Op 19 maart 2009 vindt het symposium 'alle taal centraal' plaats in het Evoluon in Eindhoven.

 

plaatje

Op 19 maart 2009 organiseren ondergetekenden het symposium Alle Taal Centraal in het Evoluon in Eindhoven. Hoofddoel van dit symposium is om onze kennis en expertise op het gebied van ernstige spraaktaalmoeilijkheden, gehoorproblemen en autisme te delen met collega’s in het veld. Hierbij het vriendelijke verzoek aan u om het symposium zo mogelijk via uw digitale nieuwsbrief, actueel-pagina, prikbord o.i.d. onder de aandacht van onze doelgroepen te brengen. Voor meer informatie: www.alletaalcentraal.nl. De inschrijving is 2 februari gestart en duurt tot 2 maart.

 

Toelichting

Doelgroepen

  •  werkzaam in de zorg: logopedisten, psychologen, orthopedagogen, audiologen, medewerkers in de 1e en 2e lijns gezondheidszorg
  • werkzaam in het onderwijs: docenten en leerkrachten, IB-ers en RT-ers, zorgcoördinatoren en medewerkers PCL (permanente leerlingcommissies)

 

Organisatie

Het symposium wordt georganiseerd door Sint Marie, orthopedagogisch expertisecentrum in Eindhoven, en De Taalbrug Eindhoven, Cluster II onderwijs aan kinderen en jongeren met ernstige spraaktaal- en/of  gehoorproblemen en/of autisme. Informatie: www.sintmarie.nl; www.taalbrug.nl.

 

Deelname

Deelname kost 150 euro. Het symposium is toegankelijk voor 450 deelnemers.Voor meer informatie: www.alletaalcentraal.nl. De inschrijving is 2 februari gestart en duurt tot 2 maart.

Copyright 2003-2019 Siméa