Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Studiereis 'Passend onderwijs' naar de Verenigde Staten → Agenda  → Home  

print

Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg
3 t/m 10 oktober 2008

Vruchten plukken in de VS

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, presenteerde in december 2007 een invoeringsplan voor passend onderwijs. In dit plan omschreef zij een aantal knelpunten waarmee de huidige organisatie en kwaliteit van het onderwijs kampt. Zo is volgens haar de kwaliteit van onderwijs aan leerlingen met een handicap/stoornis op veel scholen onvoldoende en zorgen verschillende zorgstructuren met eigen indicatiestelling en bekostiging binnen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs naar haar idee voor complexiteit. De verantwoordelijkheden zouden hierdoor naar haar mening niet sluitend zijn en een sterke groei van leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering in de hand werken. Door kwaliteitsverbeteringen, regionale netwerkvorming en verbindingen binnen bestaande onderwijs- en zorgstructuren denkt Dijksma de knelpunten op te kunnen lossen. Die visie stelt het regionale en lokale partnerschap tussen onderwijs, zorg, besturen, gemeenten en ouders voor belangrijke uitdagingen.

In het land van de Big Apple groeien er inmiddels vele vruchten aan de boom van Passend Onderwijs. Deze producten kunnen wellicht antwoord geven op uitdagingen waar we momenteel in Nederland voor staan. Als Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg willen wij graag samen met u kennis nemen van deze vruchten. Daarom organiseren wij in het najaar van 2008 een studiereis naar de Verenigde Staten.

Tijdens deze inspirerende trip bezoeken we schooldistricten rondom New York waar verregaande ontwikkelingen rondom passend onderwijs hebben plaatsgevonden. De focus ligt daar inmiddels volledig op verbindingen en kwaliteit van onderwijs en op zorg aan alle leerlingen op lokaal en regionaal niveau. Het heeft ervoor gezorgd dat in deze schooldistricten alle partners meewerken aan betekenisvol onderwijs in een thuisnabije omgeving voor álle leerlingen. Dit komt tot uiting in indicatiestelling en bekostiging, maar ook in extra ondersteuning in de klas op reguliere scholen, speciale klassen in reguliere scholen en clusteroverstijgend onderwijs.

Door middel van schoolbezoeken en gesprekken met onderwijs- en zorgprofessionals (universiteitsdocenten, directeuren, leerkrachten, zorgspecialisten en ouders) hopen we u 'tools' aan te reiken waarmee u het passend onderwijs in Nederland op lokaal en regionaal niveau vorm en inhoud kunt geven. U wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan op deze unieke reis.

Programma

Wij bieden u een gedifferentieerd totaalprogramma, waarbij er in het weekend volop gelegenheid is om New York City te verkennen. Het studieprogramma vindt plaats van maandag tot vrijdagmorgen. Vanuit onze thuisbasis (een hotel in New Jersey op ongeveer een half uur van Manhattan) bezoeken we de nabijgelegen William Paterson University in Wayne (New Jersey), waarmee Windesheim samenwerkt, scholen voor Regular Education waar het onderwijs aan leerlingen met Special Needs binnen de scholen is geïntegreerd, scholen voor Special Education, en scholen en instituten in New York City en New York State, waarbij de afstemming tussen onderwijs en zorg is geconcretiseerd.

Praktische informatie

Aan de studiereis kunnen maximaal 35 personen deelnemen. De kosten voor deze studiereis bedragen ? 2.750,-. De vliegreis, de reiskosten in de VS, logies en ontbijt, lunch en diner zijn bij de prijs inbegrepen.
Opgave is t/m 20 juni 2008 mogelijk bij Fennanda Verweij, telefoon (038) 469 9924, e-mail fhi.verweij@windesheim.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Logtenberg, telefoon 06-51520744, e-mail h.logtenberg@windesheim.nl, of Petra Vos, telefoon 06-20004386,
e-mail p.vos@windesheim.nl

Voorafgaand aan de reis vindt er voor de deelnemers een informatiebijeenkomst plaats op Windesheim.

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa