www.simea.nl/agenda/startconferentie-taallees-reken-verbetertrajecten.html

Startconferentie taallees-reken-verbetertrajecten → Agenda  → Home  

print

De startconferentie vindt plaats op 9 juni in Utrecht.

 

Het programma is in eerste instantie opgezet voor de ruim 65 scholen voor speciaal onderwijs die zich aangemeld hebben voor de taal/lees- en rekenverbetertrajecten. Maar gelet op het gevarieerde, inhoudelijke programma, zou het jammer zijn als er niet meer scholen gebruik van kunnen maken. In overleg met het projectbureau PK!/PO raad is afgesproken dat ook scholen die dit jaar niet meedoen met de verbetertrajecten, maar wel belangstelling hebben, zich ook kunnen inschrijven.

In het licht van de discussie over ontwikkelingsperspectief, planmatig werken, opbrengstgericht werken, willen we deze conferentie van harte aanbevelen.

Klik hier voor het programma.

 

Copyright 2003-2019 Siméa