Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Lezingen Radboud Universiteit Nijmegen Centre for Language Studies → Agenda  → Home  

print

Datum & Tijd: 22 september 2010; 15.00 - 17.00 Plaats: Max Planck Instituut, zaal 1.63 (Wundtlaan 1, Nijmegen).


Cross-modale waarneming door kinderen met CI
Marcel Giezen (Universiteit van Amsterdam), in samenwerking met Anne Baker en Paola Escudero
15.00-16.00 uur

Samenvatting:
In de literatuur over cochleaire implantatie (CI) wordt vaak gezegd dat het gebruik van gebarentaal met kinderen met CI een negatief effect heeft op hun geproken-taalontwikkeling. Meestal worden hierbij kinderen die Totale Communicatie krijgen aangeboden vergeleken met kinderen in die orale educatie ontvangen, en wordt gekeken naar de ontwikkeling van hun vaardigheden in de gesproken taal. In deze omgevingen (TC versus oraal) wordt echter een variëteit aan praktijken gebruikt die meestal niet expliciet worden beschreven. Bovendien worden de resultaten vaak beïnvloed door andere factoren. En heel belangrijk: slechts enkele studies hebben beide taalmodaliteiten getest in dezelfde groep kinderen.

In deze lezing worden bevindingen gepresenteerd van twee recente onderzoeken. In het eerste onderzoek zijn de spraak- en gebaarperceptie onderzocht in een groep van 15 kinderen met CI. De resultaten laten zien dat er belangrijke variatie tussen de kinderen optreedt in beide taalmodaliteiten, maar er is geen bewijs gevonden voor negatieve effecten van het gebruik van gebarentaal op de gesproken-taalvaardigheden. Het blijkt juist dat het gebruik van beide taalmodaliteiten positief met elkaar gerelateerd is. De correlaties impliceren echter geen causaal verband, en moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Daarom worden in het tweede onderzoek (waaraan nog gewerkt wordt) de effecten van bimodaal taalaanbod (gesproken taal en gebarentaal) op de audio-visuele herkenning van gesproken woorden en het leren van woorden bij CI-kinderen direct bestudeerd. Voorlopige resultaten ondersteunen de bevindingen uit het eerste onderzoek, en het lijkt zelfs mogelijk dat de spraakverwerking bi j CI-kinderen profijt heeft van bimodale input.

CI, zie mij! Nederlandse kinderen en jongeren met Cochleaire Implantaten spreken zich uit
Jet Isarin (Koninklijke Kentalis/PonTeM)
16.00-17.00

Samenvatting:
Nieuwe technologieën en ideologieën brengen snel veranderingen in het leven en de educatie van dove en slechthorende kinderen en jongeren. Een toenemend aantal kinderen volgt momenteel regulier onderwijs als gevolg van de ontwikkeling van cochleaire implantatie, digitale hoorapparaten en inclusief onderwijs. Zowel de technologie als de ideologie neigen ernaar hen tegelijkertijd dichter te brengen naar de horende wereld en verder weg van gebarentaal en andere dove en slechthorenden.

In samenwerking met 15 jonge, dove en slechthorende mede-onderzoekers zijn in het project Zo hoort het! ervaringen en ervaringsdeskundigheid van kinderen en jongeren met CI geïnventariseerd. Hiertoe zijn instrumenten en middelen ontwikkeld om dove en slechthorende jongeren bij onderzoeks- en projectaktiviteiten te betrekken. Ook zijn er mogelijkheden gecreëerd om gelijken te ontmoeten, virtueel en in levenden lijve.

De onderzoeksresultaten duiden op het belang van het verwijderen van de scheidslijn tussen dove kinderen (met en zonder CI) en slechthorende kinderen. Veel belangrijker dan de horende status lijken te zijn: erbij horen, participatie en een positieve identiteit. Tweetaligheid en contact met gelijken geven dove en slechthorende kinderen en jongeren, met en zonder CI, de mogelijkheden om het beste van beide werelden te vinden.

De lezingen worden gegeven in het Engels en getolkt naar de NGT.

Iedereen is van harte welkom!

Zie ook www.ru.nl/gebarentaal


Komende SLC lezingen:
- 26 oktober 2010: Tommi Jantunen (Finland): Syllaben en transities in gebarentaal
- 30 november 2010: Hermelinde Huiskens (RUG): Communicatie in tactiele gebarentaal
- 25 januari 2011: Marie-Anne Sallandre (Paris8): Gebarentaalverwerving door kinderen
- 21 februari 2011: Gineke ten Holt (TU Delft): Automatische gebarentaalherkenning

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa