www.simea.nl/agenda/foss-dag-1.html

FOSS-dag  → Agenda  → Home  

print

.

Programma:

10.00 ? 11.15  Ledenvergadering (alleen voor FOSS-leden)
11.00 ? 11.30  Ontvangst met koffie en thee
11:30 ? 11:45  Welkom
11.45 ? 12.45  1e ronde workshops
12.45 ? 13.30  Lunchpauze
13.30 ? 14.30  2e ronde workshops
14.30               Korte plenaire afsluiting + drankje

Copyright 2003-2019 Siméa