www.simea.nl/agenda/dolgedraaid.html

Dolgedraaid. Visies op de vroegkinderlijke ontwikkeling en de be´nvloedbaarheid daarvan.  → Agenda  → Home  

print

Met een congres hopen acht deskundigen uit de klinische praktijk, het onderwijs en de psychologisch-pedagogische praktijk te bereiken dat er opnieuw nagedacht wordt over de opvoeding van en het leeraanbod aan peuters en kleuters, waarbij de centrale vragen zijn: .

Copyright 2003-2019 Siméa