www.simea.nl/agenda/discussiebijeenkomst-rol-leraar-in-passend-onderwijs.html

Discussiebijeenkomst rol leraar in Passend onderwijs → Agenda  → Home  

print

Amsterdam, 28 september 2011.

De ECPO organiseert op 28 september een discussiebijeenkomst met onder meer leraren over hun rol bij Passend onderwijs.
De bijeenkomst vindt plaats in De Balie in Amsterdam, van 15:30 u. tot 17:30 u.

Aanleiding voor de bijeenkomst is het uitkomen rond 25 september van twee publicaties:
'Over de grenzen van de leraar' en
'Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen'.

Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, verzoekt de ECPO belangstellenden die de bijeenkomst willen bijwonen zich van te voren via het aanmeldingsformulier op deze site aan te melden.

Copyright 2003-2019 Siméa