www.simea.nl/agenda/copy_of_congreskleuterenenpeuteren.html

Dolgedraaid. Visies op de vroegkinderlijke ontwikkeling en de be´nvloedbaarheid daarvan  → Agenda  → Home  

print

Peuters en kleuters worden van diverse kanten in de gaten gehouden gescreend, getoetst en behandeld teneinde achterstanden in de ontwikkeling te voorkomen en zonodig te bestrijden.

Copyright 2003-2019 Siméa