www.simea.nl/agenda/congresvroegtijdigeopsporing.html

Vroegtijdig opgespoord....en dan?  → Agenda  → Home  

print

Tegenwoordig wordt groot belang gehecht aan een vroegtijdige opsporing van kinderen met problemen met het gehoor, met de spraak en met de taalontwikkeling. De landelijke introductie van neonatale gehoorscreening is hiervan een voorbeeld, evenals het toenemend gebruik van taalscreeningsinstrumenten op consultatiebureaus. Vroegtijdige opsporing wordt van belang geacht in het kader van ontwikkelingsstimulering.

Copyright 2003-2019 Siméa