www.simea.nl/agenda/conferentie-clusteroverstijgende-samenwerking-ambulante-begeleiding.html

conferentie clusteroverstijgende samenwerking Ambulante Begeleiding → Agenda  → Home  

print

De conferentie vindt plaats op 15 februari. Locatie is De Hommel in Utrecht.

Organisatie conferentie door St. Projecten Speciaal Onderwijs.

Meer informatie bij mevrouw H. van Koppen info@projectenso.nl

Bekijk hier inleiding en workshops.

Copyright 2003-2019 Siméa