www.simea.nl/agenda/actie-stop-de-stapeling.html

Actie "STOP DE STAPELING" → Agenda  → Home  

print

Den Haag, 19 september 2011.

Op maandag 19 september is het zover: de CG-Raad, de vakbonden en vele maatschappelijke organisaties voeren actie in Den Haag. Tegen de vele kabinetsmaatregelen die chronisch zieken en gehandicapten regelrecht treffen in hun mogelijkheden om te mee te doen en in hun portemonnee.

Daar komt nog bij dat ook op belangenorganisaties zodanig bezuinigd wordt dat de kans zeer groot is dat ze over een jaar of twee niet meer in staat zijn om voor de belangen van dove, slechthorende en esm-kinderen en hun ouders op te komen.

Daarom sluiten FOSS en FODOK (en de andere Molenorganisaties) aan bij de brede manifestatie, die de CG-Raad samen met vele andere partijen op maandag 19 september (de dag voor Prinsjesdag) in Den Haag organiseert, onder de titel Stop de Stapeling.
Vanaf 12 u. zijn er verschillende activiteiten op het Malieveld en om 13 u. zal het podiumprogramma van de CG-Raad, Landelijk Platform GGz, NPCF, Per Saldo en Platform VG starten. Een voorgenomen rondgang rondom het Binnenhof kan helaas geen doorgang vinden. Maar er zal wel een groots slotprogramma van CG-raad, FNV, CNV, MHP en de Raad van Kerken plaatsvinden. Voor nadere details, zie http://www.cg-raad.nl/wij_werken_aan/regeerakkoord/index.php

Copyright 2003-2019 Siméa