Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Aankondiging: Symposium “taal telkens anders” → Agenda  → Home  

print

Viataal organiseert op 20 november 2008 het symposium 'taal telkens anders'. Dit symposium wordt gewijd aan ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM): een dynamische ontwikkeling van baby tot volwassene.

Diversiteit in ESM
Ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden vormen geen statische stoornis, maar volgen een dynamische ontwikkeling tot in de volwassenheid. De problemen uiten zich in de loop van de ontwikkeling telkens op een andere manier.Enerzijds komt dit omdat het kind of de jongere met ESM zich blijft ontwikkelen. Anderzijds komt dit doordat de maatschappij telkens meer eisen stelt aan de communicatieve vaardigheden.

Recente inzichten vanuit onderzoek
In dit symposium zal aandacht besteed worden aan de peuter- en kleuterleeftijd, de basisschoolleeftijd en aan jongeren en (jong)volwassenen met ESM en de meest recente inzichten hierover vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Tevens zullen zoveel mogelijke aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van cliënten met ESM centraal staan zoals:

    * Auditieve verwerking
    * Grammatica en woordenschat
    * Spraak
    * Pragmatiek
    * Evidence-based werken
    * Communicatieve redzaamheid en sociaal-emotionele vorming
    * Leesproblemen en leesonderwijs
    * Gezinsdynamiek en maatschappelijk werk
    * Groei naar zelfstandigheid (fasehuis / begeleid kamerwonen)


Kijk voor meer informatie over dit symposium op www.viataal.nl.

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa